Attraktionslagen

Attraktionslagen

Senast uppdaterad:

Lika attraherar lika, eller hur det nu var

I kursen Dreamality så samtalar vi om attraktionslagen – den kosmiska lag som säger kortfattat att “lika attraherar lika”. Inom Utvecklande samtal så arbetar vi mot att det är du som skapar din egen verklighet och att du attraherar de saker i ditt liv som du fokuserar på. Inom yogan så lär vi oss att känna oss själva på djupet genom att stilla kroppen och sinnet så själen kan få komma till uttryck. Och allt detta handlar om attraktionslagen; det du tänker det attraherar du, omedvetet eller medvetet.

Tanke-känsla-handling, en psykologisk term inom bl.a. KBT och ACT, säger att det vi tänker skapar känslor inom oss vilket i sin tur leder till vårt agerande; vårt beteende. Psykosyntesen kallas ibland för “psykologi med själ och samtidigt en livsfilosofi.” Den strävar efter harmoni mellan kropp, själ, intellekt och känslor; den vill göra våra omedvetna delar i vår personlighet medvetna så att vi kan göra medvetna val i våra liv. Inom kundaliniyogan talar man om det negativa-, det neutrala- och det positiva sinnet. Dessa sinnen har olika egenskaper. Det negativa ser “fly eller fäkta”, det positiva ser “möjligheter” och det neutrala fattar beslut baserat på information från de två andra. Tricket är att vara i det neutrala sinnet hela tiden, dvs. göra medvetna val.

Glädjedans
Jag attraherar det jag känner så jag väljer att välja en glädjefylld verklighet, jag väljer glädje kort och gott! | bildkälla: Shutterstock.com

Du attraherar det du känner

Men oavsett om man väljer att kalla det attraktionslagen eller något annat så är det inte något nytt. Enligt min syn att se på det hela så handlar det om vårt inre omedvetna förhållningssätt till vår verklighet. Du kan välja hur du vill ha din verklighet. Jag är helt övertygad om det. Om jag tänker en tanke (vilket är svårt att låta bli) så ger denna tanke mig en känsla. Medveten eller omedveten. Det är också denna känsla som sedan ligger till grund för de attityder jag har och de handlingar jag sedan utför; mitt beteende. Varje attityd jag intar i livet eller hur jag väljer att agera, ger antingen positiva eller negativa krafter/energier. Dessa krafter är jag ansvarig för eftersom det är jag som valt de tankar jag tänker.

Det många missar när de försöker använda sig av attraktionslagen är just detta livsmönster. Dessa omedvetna “sanningar” som skapas av hur vi tänker, känner och agerar stoppar dem från att skapa det liv de längtar efter. Dessa sanningar och trosföreställningar är s.k. överlevnadsstrategier som vi skapade som barn för att knyta oss an till vår omvärld. Dessa livsstrategier kan man göra medvetna och sedan välja att inte agera efter dem. Det är inte förrän vi befriat oss själva från dessa som vi kan dra till oss det liv vi drömmer om.

Sat Nam,