Den beslutsamma viljan

Den beslutsamma viljan

Senast uppdaterad:

Att kunna sortera bland alla valmöjligheter

Impulskontroll är en del av min baslinje i det tolvstegsprogram jag går. Att inte fatta impulsbaserade beslut. Bara för att det kändes bra i stunden behöver inte betyda att det är rätt beslut. Hur många av oss har inte impulshandlat kläder? Jag kan nästa bli hög på att känna, ”banne mig – det här köpet är det bästa som hänt mig… I need it!” Och sedan när jag kommer hem, hänger in klädesplagget i garderoben, för att mogna?! När det egentligen var ett klädesplagg jag vare sig ville ha eller behövde. Ibland även i fel storlek bara för att jag inte orkade prova i affären…

Balans, hjärna och hjärta
För att komma fram till vad nästa steg är behöver jag ha balans mellan hjärta och hjärna. Det ena kan inte utesluta det andra även om det känns/tänks så. | bildkälla: Pixabay.com

Lyssna till mitt inre

Beslutsamhet, beslutsförmåga och handlingskraft gör att jag håller mig tillbaka och inte agerar på impuls. Eller blir handlingsförlamad. Det går ju åt båda hållen. Dessa egenskaper i viljan ger mig insikter i den skickliga viljans återhållsamhet i att finna rätt beslut. Att ta några djupa andetag eller räkna till tio innan ett beslut ska fattas. När valmöjligheter presenteras framför mig behöver jag överväga dem för att på bästa sätt komma fram till vad nästa steg är. Därefter beslutar jag mig och genomför mitt beslut.

I tolvstegsprogrammet tar jag fram en lista på min baslinje. Det är en linje som visar vad min lägsta nivå är, vad min problematik ligger i. Min bristande impulskontroll vid beslut gör att jag spenderar lite för mycket pengar då jag bör vara återhållsam. Det är egentligen inte problem i sig om det görs med balans. Men jag har inte balans just där och för att få det så väntar jag i 72 h innan jag fattar ett beslut. 24 h är alldeles för kort för mig, jag har fortfarande känslor i kroppen som gör att jag inte ser klart och tydligt i vad det är för valmöjligheter som visas. Sedan jag började med min 72-timmarsregel har jag fått till bättre och mer genomtänkta beslut som baseras på mina inre värderingar istället för känslomässig impuls.

Sat Nam,