Bloggkurs för dig som vill pröva på självcoaching och bli din egen coach eller finna inspiration till att manifestera det du vill ha (mer av) i ditt liv.

Som samtalscoach får jag ofta frågan: coaching – vad är det? Ibland får jag även påståendet: att coaching är humbug – alla kan ju coacha! Javisst, kan vi det. Som mamma coachar jag mitt barn, som kollega coachar jag mina medarbetare och som medmänniska coachar jag min omgivning. Vi finns som stöd och bollplank till dem vi bryr oss om.

Vi kallar det för att:

  • samtala,
  • delge tankar och reflektioner,
  • uppfostra,
  • konflikthantering eller att
  • bara vara en vän.

Yrkesmässigt är coaching en professionell samtalsmetodik där syftet är att fokusera på och nå de önskade mål som klienten har satt upp. Det är en aktiv form av samtal som ska skapa resultat och förverkliga visioner. Min roll som coach är att hjälpa personer och grupper att finna sina inre resurser till att nå sina mål.

Ett förslag i hur du kan arbeta med bloggkursen är att skriva ned dina reflektioner och övningar i en fin anteckningsbok. Ta dig tid. Skriv en notering lite då och då under dagen. Spara sedan detta till din handlingsplan, prioritetslista, visionboard eller till något annat som inspirerar dig. Det viktiga är att du får ned dina tankar och idéer så att du kan använda dem på ett konkret sätt i att skapa det du vill ha (mer av) i ditt liv.

Del 1 - Motivation och längtan

Vi börjar resan med att känna in nuläget för att sedan gå vidare till en viss situation i ditt liv som du vill förändra eller på något annat sätt uppnå ett mål eller skapa en vision att gå emot. >>

Del 2 - Värderingar, triggers och behov

Vår upplevelse av inre begränsningar och förhållningssätt till livet kan få oss att tro att vi inte duger som vi är. Men det finns tillfällen i våra liv då vi är oss mest själva. >>

Del 3. Handlingsplan och aktiviteter

För att se sin egen framgång behöver man stanna upp och se tillbaka på den väg man vandrat. Under denna bloggkurs har du synliggjort din drivkraft som finns i din motivation. >>