Din Personliga Coach – Bloggkurs del 3

tisdag, 25 juli, 2017

(Last Updated On: 12 april, 2021)

Att gå hos en coach är att möjliggöra sin egen personliga utveckling.

Bloggkurs del 3 – Din personliga coach

11. Beskriv problemet, hindret, situationen som du står inför.

Står du inför en knivig situation? Finns det något i ditt liv som du upplever som ett hinder just nu? När man upplever ett hinder; ett problem som negativt eller svåröverkomligt, kan det underlätta nästa steg om man beskriver det så som man upplever det. Beskriv den frågeställning eller problem som du står inför? Vad för känsla får du när du tänker på problemet?

12. Beskriv det önskade resultatet.

Om du fritt och utan begränsning, fick formulera resultatet på den situation som du upplevde som knivig i förra övningen; hur skulle det se ut då? Beskriv det önskade resultatet utan att lösa själva problemet.

13. Vad för blockering ser du hos dig själv?

När vi försöker lösa hinder eller problem är det ofta som vi låser oss. Det tar emot och vi upplever en känsla av otillräcklighet inför uppgiften. Att lösa en upplevd svåröverkomlig situation behöver inte vara svårt om vi tar oss tid till att reflektera över vad det är som händer inom oss när vi tar oss an den. Vad är det som tar emot när du försöker lösa den situation som du upplevde som svår i tidigare övningar? Vad är det du upplever? Låg motivation? Ingen energi?

14. Vad för blockering upplever du hos andra?

Ibland kan det vara så att vi själva upplever att vi inte har några ”problem” med den situation som vi försöker lösa, utan att det kan vara vår omgivning som inte möter upp oss och det kan i sin tur upplevas som otillräckligt och svårhanterligt. Vad för blockering upplever du hos andra när du försöker lösa den situation som du identifierade som svår i tidigare övningar? Oroliga kunder? Stressade kollegor? Oförstående omgivning?

15. Vad för blockering upplever du i situationen?

Ibland kan situationen i sig ge upphov till nya hinder när du försöker lösa den vilket kan leda till frustration och stress. Vad för blockering upplever du när du försöker lösa den situation som du identifierade som svår i tidigare övningar? För få resurser? Ändring av tidsfrister? Skriv ned dina inre upplevelser i vad det är som tar emot i situationen när du försöker lösa problemet.

16. Gör brainstorming för att få fram idéer.

Läs genom det du skrivit ned under övning 1 – 15.

Ta penna och papper, eller använd din anteckningsbok, och skriv ned precis alla idéer du någonsin kommer på när det gäller att lösa den situation du upplever som problematisk. Och kom ihåg – det finns inga dåliga idéer. Allt får plats, det finns ingen begränsning på dina idéer. Vill du inte skriva på ett papper eller i anteckningsbok; använd något som du tycker om. Jag gillar post-it lappar i alla former och färger. Lätta att sätta upp på vägg eller samla på hög i en anteckningsbok.

17. Skapa din personliga handlingsplan

För att se sin egen framgång behöver man stanna upp och se tillbaka på den väg man vandrat. Under denna bloggkurs har du synliggjort din drivkraft som finns i din motivation. Dina värderingar i det som du tycker är viktigt i ditt liv och självkänsla i det som du känner glädje och stolthet inför. Du har identifierat ett nuläge i en situation som du upplevde som svårhanterlig. Du har smakat på egna, andras och yttre blockeringar i att lösa situationen. Utan begränsning och med kreativitet har du skapat ett önskat läge och även brainstormat fram lösningar i hur du skulle vilja gå vidare.

Se på dina idéer – finns det något som du kan göra redan nu? Finns det något som andra behöver göra för situationen? Vilket stöd och support behöver du? Är det något som du behöver dela upp i mindre aktiviteter? Sätt ett slutdatum bakom varje aktivitet som för dig närmare situationens önskade läge. Mät din tidsaxel i hur ”lätt” det känns att göra aktiviteten. Handlar det om ett telefonsamtal? Det är en lätt aktivitet men kan upplevas olika svår. Behövs det förberedelser?

Jag hjälper dig att identifiera mål och syfte med ditt liv. Antar du utmaningar längs din väg utvecklas du. När du identifierat ditt beteende, har du möjlighet att omsätta insikter i praktiskt handlande och förändring. 

Tack för att du visat intresse för bloggkursen ”Din personliga coach”. Jag hoppas vi ses framöver igen.

Sat Nam,

Vill du läsa mer?!

Livserfarenhetens inspiration

Livserfarenhetens inspiration

Gör livserfarenhet mig till en bättre coach? Jag är ansvarig för att ta hand om mina egna känslodramer och...

Nyårslöftets vara eller icke vara

Nyårslöftets vara eller icke vara

Vad kan vara mer föränderligt än ett nyårslöfte? Jag vet inte hur många nyårslöften jag brutit till mig...

Vad längtar du efter?

Vad längtar du efter?

När man längtar efter något kan upplevelsen vara en tomhet i ens inre, en saknad. Det kan också betyda att...

Det dansanta samtalet

Det dansanta samtalet

Samtalet är som en dans Den enda information jag har att tillgå när det gäller min klient är, förutom...

Skapa en verkligt bra dag

Skapa en verkligt bra dag

Vad är det som gör en bra dag till en verkligt bra dag för dig? “Ha en bra dag”, är en hälsningsfras som...

0 kommentarer

Vill du bli inspirerad till att skapa (mer) plats för dig själv och göra skillnad i ditt liv?

Fyll i formuläret nedan och gå genom alla instruktioner om GDPR, Double Opt-in etc. så kommer du att få inspirationsbreven direkt i din inkorg. Och du - var inte orolig, jag skickar inget skräp eller spam och du kan avsluta din prenumeration när du vill. Tack för ditt tålamod!