Utvecklande samtal och personlig coaching för dig som vill hitta din inre kreativitet och skapa plats för dig i ditt liv

Coaching som stresshantering

Coaching som stresshantering

Senast uppdaterad:

Jag tog hjälp av en coach för att lära mig stresshantering

Min utbildning till samtalscoach använde jag dels för att lära mig professionen men också för att lära mig hantera livet (stresshantering kort och gott). Mitt skifteår (2012) var stökigt med många orosmoment i livet och jag behövde något att hålla fast vid och utvecklas med. Nu vet jag hur jag fungerar som människa, vem jag är och var mina fallgropar är någonstans.

Det är inte alltid lätt att veta vilken väg jag ska gå för att uppnå det jag önskar förändring i. Vid mitt skifteår (2012), då allt var stökigt i mitt liv, gick jag till en samtalscoach för att få ordning och reda på mina tankar och prioriteringar. Jag använde coaching som förebyggande mot stress. Gick i två år, en gång i månaden. Det som startade som stresshantering utvecklandes senare till att försöka identifiera min inre längtan till förändring.

För längtan hade jag. Kände att jag hade en tendens i att bränna ut mig. Jag körde alltid på max-energi för att sedan falla platt och bli helt utmattad. Min själ längtade något enormt till att balansera detta på något sätt. Jag ville ha ett roligt, energigivande och själsligt liv. Jag ville vara sann i mig själv. Så jag beslutade mig för att gå dels i terapi men också påbörja en utbildning till att bli samtalscoach.

Att hoppa i full tillit
Potentialen att vara den jag Är gör att jag vågar ta språnget i att leva ett liv som jag själv skapar utifrån mitt inre och inte genom yttre påverkan. | bildkälla: Pixabay.com

Coaching är en samtalsmetodik där man utgår ifrån nuet och fortsätter sedan till det utsedda målet. Samtalen gav mig tillfälle för reflektion. De gav mig mod i att finna inre lösningar på hinder och blockeringar som stod i vägen för det jag ville uppnå. Som samtalscoach ser och tror jag på människans egna potential i att leva efter sin livsväg, för den finns alltid inom oss.

Fångade min potential

Under mina studieår har jag lärt mig att bl.a. hantera min viljas olika egenskaper för att skapa det jag vill ha i mitt liv. Genom terapin har jag lärt mig att hantera mina rädslor och ångest. För jag har svaren inom mig och jag tog stöd i mitt sökande. Att träffa en coach som har erfarenhet och mod i att möta mig var som en befrielse. En befrielse i att kunna dels utmana mig och mina inre hinder, men också vara ett kärleksfullt stöd. Jag upptäckte min egen potential i att vara den jag är och växte i mina inre styrkor. Det som kändes så bra var att mitt inre “varför” blev så tydligt och att jag fick insikter som jag behövde för att komma vidare i min utveckling.

Det här vill jag dela med andra. Som människa är det en utmaning att våga stå i sitt sanna jag och att söka stöd på vägen är en god idé. Att leva som jag “lär” och förstå vilka hinder och rädslor som finns inom oss, gör att jag kan förstå andra bättre där de befinner sig i livet. Min mission är att inspirera så många människor jag kan, att få dem att våga känna och ge kärlek till sig själva. Det är då vi når vår fulla potential.

Sat Nam,