Delpersonlighet

tisdag, 27 februari, 2018

(Senast uppdaterad: 18 juni, 2020)

En delpersonlighets olika egenskaper

Inom psykosyntesen talar man om delpersonligheters olika egenskaper och aspekter som utgör vår personlighet. De uppkommer och utvecklas i olika grad under vår uppväxt, och i ett samspel utgör de livsteman. Livsteman är ett beteendemönster vars grundläggande syfte är att se till att människan inte blir avvisad under den sköraste tiden i livet – barndomen.

En delpersonlighet förstärks när barnet upplever en lyckad väg till att få bekräftelse av sin vuxenvärld (anknytningsperson(er)). Genom det skapas det en väg in till den inre relationsmodellen. Beroende om barnets omgivning ger en trygg anknytning så skapas det en god inre relationsmodell, där delpersonligheterna berikar mer än begränsar barnet i dess vuxna liv. Men om anknytningen är otrygg på något sätt, så stärks de delpersonligheter som uppfyller bekräftelsebehovet vid det otrygga tillfället i barndomen. Dessa otrygga tillfällen ger trauman i den inre relationsmodellen och förpassas till det omedvetna i vuxenåren. Som vuxna individer lever vi, allt som oftast, i våra delpersonligheter. Vi låter oss på ett omedvetet plan styras av dem. 

Är anknytningen trygg så kan vi hantera relationer och händelser i livet på ett moget och orädd sätt – vi är i omedveten balans med vår personlighet. Men om den är otrygg så får vi upprepade svårigheter med våra delpersonligheter. Vi inte är medvetna om dem, utan endast medvetna om att livet är tungt, och att vi eventuellt drabbas av ångest, depression eller annan destruktivitet.

Delpersonlighet, spegelbild, kattdjur, lejon, kattunge

Som vuxna individer lever vi, allt som oftast, i våra delpersonligheter. Vi låter oss på ett omedvetet plan styras av dem: | bildkälla: Pixabay.com

Berika personligheten

När bakomliggande behov för varje identifierad delpersonlighet eller aspekt är tillgodosett kan de berika personligheten istället för att begränsa. När min inre tvivlare (den del av mig som skapar osäkerhet vid beslut/val) signalerar sin oro hämtar jag mer information kring de beslut eller val jag gör. På så sätt kan jag fatta mer mogna beslut eller ta hand om dess konsekvenser på ett moget sätt. Jag berikar min personlighet med delpersonligheten istället för att förtrycka den. Den gör mig uppmärksam på att jag saknar något.

Sat Nam,

Vill du läsa mer?!

Den inre Kontrollanten

Den inre Kontrollanten

Är inre kontroll samma som trygghet? Inom psykosyntesen talar vi om delpersonligheter, olika aspekter av...

Inre harmoni

Inre harmoni

Människan har en inneboende längtan till att finna och leva efter sitt autentiska jag, känna inre harmoni....

Livsteman

Livsteman

Livstema som beteendemönster Olika beteendemönster hos en människa kan benämnas som livsteman. Dessa har...

Den inre Kontrollanten

Jämförelse skapar distans

Om jämförelse skapar distans så skapar tacksamhet närhet. Genom att jag jämför mig med andra överger jag...

Kognitiv psykosyntes

Kognitiv psykosyntes

Tankarnas kraft i att påverka vårt handlande Inom KBT (kognitiv beteende terapi) så arbetar man oftast...

Både ock och lite till

Både ock och lite till

Walk the talk och vara sann i dig själv Det är med självacceptans och självmedkänsla som gör att jag både...

0 kommentarer

Vill du bli inspirerad till att skapa (mer) plats för dig själv och göra skillnad i ditt liv?

Fyll i formuläret nedan och gå genom alla instruktioner om GDPR, Double Opt-in etc. så kommer du att få inspirationsbreven direkt i din inkorg. Och du - var inte orolig, jag skickar inget skräp eller spam och du kan avsluta din prenumeration när du vill. Tack för ditt tålamod!