Utvecklande samtal och personlig coaching för dig som vill hitta din inre kreativitet och skapa plats för dig i ditt liv

Delpersonlighet

Delpersonlighet

En delpersonlighets olika egenskaper

Inom psykosyntesen talar man om delpersonligheters olika egenskaper och aspekter som utgör vår personlighet. De uppkommer och utvecklas i olika grad under vår uppväxt, och i ett samspel utgör de livsteman. Livsteman är ett beteendemönster vars grundläggande syfte är att se till att människan inte blir avvisad under den sköraste tiden i livet – barndomen.

En delpersonlighet förstärks när barnet upplever en lyckad väg till att få bekräftelse av sin vuxenvärld (anknytningsperson(er)). Genom det skapas det en väg in till den inre relationsmodellen. Beroende om barnets omgivning ger en trygg anknytning så skapas det en god inre relationsmodell, där delpersonligheterna berikar mer än begränsar barnet i dess vuxna liv. Men om anknytningen är otrygg på något sätt, så stärks de delpersonligheter som uppfyller bekräftelsebehovet vid det otrygga tillfället i barndomen. Dessa otrygga tillfällen ger trauman i den inre relationsmodellen och förpassas till det omedvetna i vuxenåren. Som vuxna individer lever vi, allt som oftast, i våra delpersonligheter. Vi låter oss på ett omedvetet plan styras av dem. 

Är anknytningen trygg så kan vi hantera relationer och händelser i livet på ett moget och orädd sätt – vi är i omedveten balans med vår personlighet. Men om den är otrygg så får vi upprepade svårigheter med våra delpersonligheter. Vi inte är medvetna om dem, utan endast medvetna om att livet är tungt, och att vi eventuellt drabbas av ångest, depression eller annan destruktivitet.

Delpersonlighet, spegelbild, kattdjur, lejon, kattunge
Som vuxna individer lever vi, allt som oftast, i våra delpersonligheter. Vi låter oss på ett omedvetet plan styras av dem: | bildkälla: Pixabay.com

Berika personligheten

När bakomliggande behov för varje identifierad delpersonlighet eller aspekt är tillgodosett kan de berika personligheten istället för att begränsa. När min inre tvivlare (den del av mig som skapar osäkerhet vid beslut/val) signalerar sin oro hämtar jag mer information kring de beslut eller val jag gör. På så sätt kan jag fatta mer mogna beslut eller ta hand om dess konsekvenser på ett moget sätt. Jag berikar min personlighet med delpersonligheten istället för att förtrycka den. Den gör mig uppmärksam på att jag saknar något.

Sat Nam,