Delpersonligheters behov

Delpersonligheters behov

Senast uppdaterad:

Mina “inre” vänner

Jag tjatar vidare om delpersonligheter som om de vore kompisar, och det är de ju på sätt och vis. En delpersonlighet, eller egenskap hos min person, är en del av mig och kan inte förnekas genom att jag undantrycker behov som den delen av mig ger upphov till. Livet blir så komplicerat när jag gör det.

En delpersonlighet är som en delvis stabil och självständig del av mitt psyke och med förmågan att agera som en “personlighet”. Jag är den delen av mig. Som jag tidigare nämnt i ett annat blogginlägg så är det överlevnadsstrategier (beteendemönster) vars syfte är att tillgodose nödvändiga behov. De både tjänar och begränsar mig som människa. De begränsar mig så länge som jag identifierar mig med dem, dvs. jag “blir” mina delpersonligheter.

Aptjatter, monkey mind
Aptjatter, monkey mind, det eviga surrandet av mina tankar. | bildkälla: Pixabay.com

Ett liv i helhet

Men för att jag ska må bra behöver dessa delar av mig även inkluderas i min person (inte förnekas eller stötas bort). De delarna i mig är överlevnadsorienterade och har sin kärna i ett legitimt behov, men bistår också en värdefull kvalitet (vilket kan verka lite konstigt eftersom det ofta är urartade och förvrängda kvalitativa talanger som jag besitter).

För att balansera mina delpersonligheter/egenskaper inom mig behöver jag undersöka deras behov. Vilken grundtrygghet försöker de ge mig? Är det skydd, tillit, omvårdnad? Vad är det jag saknar som de försöker ge mig? Känslomässig närhet, värme, empati? Etc. För att bli dirigent i min egen inre orkester av tankar, känslor, handlingar (delpersonligheter) behöver jag:

 • Identifiera
 • Acceptera
 • Integrera
 • Transformera

När jag ska identifiera mina egenskaper som gör livet lite krångligt, gör jag det till en “lek”. Jag frågar mig själv om följande:

 • Namn
 • Motto/livsregel/föreställning
 • Den har funnits sedan?
 • Den har tjänat/tjänar mig på vilket/vilka sätt?
 • Den har begränsat/begränsar mig på vilket/vilka sätt?
 • Den behöver?
 • Ritar en bild över hur jag känner/uppfattar det

Sedan utforskar jag genom att sälla lite frågor till mig själv: Hur kan jag ge den vad den behöver? Hur kan jag välja att använda dess tjänande aspekter? Hur kan jag styra den så att den inte styr mig? Ibland behöver man inte göra det så krångligt.

Sat Nam,