Utvecklande samtal och personlig coaching för dig som vill hitta din inre kreativitet och skapa plats för dig i ditt liv

Den inre Kontrollanten

Den inre Kontrollanten

Är inre kontroll samma som trygghet?

Inom psykosyntesen talar vi om delpersonligheter, olika aspekter av vår personlighet. En inre kontrollant kan vara en av dem som kontrollerar sin omvärld för att skapa trygghet. Balansen ligger i att harmonisera kontrollanten med sin motsats för att komma i syntes med sitt inre.

I en oförutsägbar uppväxt kan en strategi vara att skapa en inre kontrollant. En kontrollant som kontrollerar sin omvärld för att skapa trygghet tenderar även att följa med oss ut i vuxenlivet och agera som om världen fortfarande var otrygg. Det den gör är att skapa ett kontrollbehov där den agerar utifrån personens egna rädsla. Allt för att skydda.

Detta kontrollbehov kan visa sig genom att kontrollera sådant som inte ingår i ens egna ansvar; andra människors sanningar, handlingar och beslut, eller utveckla tvångsbeteenden inom personen själv. Det förrädiska i kråksången är att det kan upplevas som om balans finns i ens inre, men sanningen är att det är inte så. Det går åt en mängd psykisk energi för att upprätthålla detta kontrollbehov. Rubbas denna ordning genom att omvärlden inte agerar efter kontrollreglerna blir det svårt för den som lider i behovet av att ha kontroll. Energin räcker inte till ens egna ansvar över att ta kontroll över kontrollen och balansera sitt inre.

Brutna kedjor, illusion, frihet
De egna inbillade kedjorna håller mig tillbaka och det är endast jag själv som kan bryta dem. | bildkälla: Pixabay.com

Sund kontroll ger struktur

Jag tror att en sund kontroll över sin egna person och sin omvärld är bra. Det behövs. Vi människor behöver struktur och ordning för att må bra. Och när vi mår dåligt så kan ett tillfälligt utökat kontrollbehov över vår tillvaro vara bra och meningsfullt. För att läka. Men när jag tar över och försöker få min omgivning att svara efter min rädsla som styr min inre kontrollant blir det kaotiskt och konflikter uppkommer.

Inom psykosyntesen talar vi om delpersonligheter, olika aspekter av vår personlighet, och en Kontrollant kan vara en av dem. Dess motsats kan vara det Okontrollerade Barnet inom mig själv. En aspekt som agerar utan någon som helst tanke på att världen skulle kunna vara otrygg eller begränsande. Balansen ligger i att harmonisera dessa aspekter med varandra och komma i syntes med sitt inre. Så, att få någon form av kontroll över kontrollen kan ett sätt vara; identifiering av ens egna kontrollregler och deras ursprung för att sedan balansera.

Artiklar att läsa:

Sat Nam,