Utvecklande samtal och personlig coaching för dig som vill hitta din inre kreativitet och skapa plats för dig i ditt liv

Ego – min självbild

Ego – min självbild

Släppa taget om min självbild, mitt ego.

Ju mer medveten jag blir om mina skuggsidor, beteendemönster, tankeprocesser desto mer kan jag reducera egots påverkan i mitt liv.

Under den senaste tiden har jag funderat mycket på det där med Ego. Enligt Sigmund Freud stod ego för jaget och ansåg att det är en del av vårt medvetna och undermedvetna. Medan CG Jung särskilde jaget från självet och såg ego som två delar, en medveten och en omedveten. Där det omedvetna är en arketyp som kallas för skuggan; de sidor av egot som inte stämmer med vår persona, vårt jagideal. Deepak Chopra ser egot som den egna självbilden, den sociala mask, den roll som spelas i sociala sammanhang och som ständigt söker bekräftelse.

Spegling, mitt ego.
Självkännedom i att se mig själv i spegeln – att se mitt ego och min inre spegelbild. | bildkälla: Pixabay.com

Egots påverkan på verkligheten

Jag går ett tolvstegsprogram i “företagsekonomi” (jag kallar det så för enkelhetens skull). Genom att jag går mina steg så undgår jag inte att höra mitt ego och dess söta lockrop. Ego för mig är min identifikation av mina tankar, känslor, fantasier, åsikter etc. Ju mer omedveten jag är i hur jag ser på mig själv desto mer förvrängd bild av verkligheten ger egot mig – en “illusion”. Inom psykosyntesen talar vi om avidentifikation, dvs att jag “kliver ur” mina tankeprocesser, fantasier och känslor. Jag börjar se in i mig själv utifrån (lite som att jag betraktar det som sker inom mig via en filmduk); jag är inte mina tankar, jag är inte mina känslor – jag har tankar, jag har känslor.

Det som inte upphör att förvåna mig är hur stark egots röst är i mig. Man kan se egot som en reflektion av självet och att det ligger ett överlevnadsvärde i det. Beroende på vilket livsstrategi jag har skapat ger också egot styrka till det. Men egot skapar tvångsmässig bekräftelse, tvångsmässigt behov av kontroll, i att döma och i att försvara och tvångsmässiga osanna förväntningar på mig själv och min omgivning. När jag ser detta tvångsmässiga i mig och “vaknar”, dvs blir medveten om att detta händer i mig och faktiskt börjar ifrågasätta och uppmärksamma den inre “röst” jag har i mitt huvud – kan jag faktiskt reducera dess påverkan. Egot kommer alltid vara en del av mig. Hur starkt det påverkar mig beror på hur jag styr mina handlingar och val.

Sat Nam,