Etiska riktlinjer

Ett ramverk jag kan förhålla mig till.

Meningsfullt förhållningssätt

Etiska riktlinjer är ramverk som jag kan förhålla mig till när jag agerar som coach/terapeut och yogalärare, men också som medmänniska. De finns där för att vägleda mig i att agera på ett omtänksamt och ansvarsfullt sätt gentemot mina medmänniskor och min omgivning. Att följa dem är för mig en självklarhet men också en utmaning.

Ett ramverk att följa

Som coach/terapeut och yogalärare är jag införstådd med att jag är en del av en annan människas personliga utveckling till att finna sitt livssyfte; sin dharma. Därför är det viktigt för mig att jag ärar processen och tar ansvar över min egen utveckling.

Etiska riktlinjer som jag inspireras av:
Psykosyntesförbundets etiska regler
Kroppsterapeuternas etiska regler

Att vara professionell

Visar jag genom att agera på sådant sätt att jag alltid vet min egen personliga styrka och var mina begränsningar går när jag undervisar eller har samtal. Jag är tydlig när det gäller mina professionella erfarenheter och kvalifikationer, min utbildning, och vilken organisation som certifierat mig.

Jag vet att min värdighet ligger i hur väl jag kan möta dig i samtalet och i yogan. Min strävan är att alltid att upplyfta dig så att du kan överträffa dig själv. Min framgång ligger i din framgång.

Delaktighet

Delaktighet

…visar jag genom att vara intresserad och nyfiken på dig som person och medmänniska. Jag är införstådd med vilken tillit jag får från dig och respekterar dig för den du är. Därför överger eller ignorerar jag inte dig. Om en professionell relation inte kan fortsätta, kommer jag att hänvisa dig vidare till annan mer lämpad inom de områden jag verkar i.

Respekt, kattdjur, lejon

Respekt

…för våra olikheter: moraliska, sociala och religiösa ståndpunkter, visar jag genom total hänsyn till din integritet. Jag representerar mig själv, mina lärare och mina skolor på ett korrekt och sanningsenligt sätt i alla sammanhang; så att mina intentioner är tydliga för dig.

Harmoni, balans, sten

Harmoni

…inom mig skapar jag genom att växa som människa. Ju mer jag lär känna mig själv desto ödmjukare behöver jag vara mot mina medmänniskor. Att kontinuerligt utbilda mig i mina verksamhetsområden och vara hängiven min egen Sadhana (yoga) gör att jag kan vara sann mot mig själv och dig.

Medkänsla, Kristus, kärlek, text

Medkänsla

…visar jag genom att ha ett öppet hjärta och sinne mot dig. Det som sker ska alltid vara vänligt, omtänksamt, medkännande och förlåtande. Jag är införstådd med att jag har min dharma; min livsväg, vilket innebär att jag inför livets olika skiften och utmaningar behöver vara grundad och stabil.

Acceptans, enhet, händer, yin-yang, eld, vatten

Accepterande

…förhållningssätt visar jag genom att inte avstå själv från att söka förändring i svår situation, utan jag visar mig själv kärlek och väljer att se både min inre och yttre verklighet utan att fly eller döma den. Samma sak visar jag dig.

Andlighet, skicklig vilja, näckros, lotus, lila

Andlighet

…syresätter själen. Genom att utmana mig själv i att tänka större och söka svaren inåt tjänar jag det högre syftet; med respekt för individen, för livets fantastiska mångfald och med insikt att jag är privilegierad som får arbeta med det jag gör. För våra olikheter: moraliska, sociala och religiösa ståndpunkter, visar jag genom total hänsyn till din integritet.

Vill du bli inspirerad till att skapa (mer) plats för dig själv och göra skillnad i ditt liv?

Fyll i formuläret nedan och gå genom alla instruktioner om GDPR, Double Opt-in etc. så kommer du att få inspirationsbreven direkt i din inkorg. Och du - var inte orolig, jag skickar inget skräp eller spam och du kan avsluta din prenumeration när du vill. Tack för ditt tålamod!