Fokuserad vilja

Fokuserad vilja

Senast uppdaterad:

Att alltid ha fokus på det bakomliggande målet

Det är som att jag riktar the force när jag harmoniserar den starka viljan mer mot den skickliga viljan – det blir fokuserat och kontrollerat men i balans.

Jag brukar säga att jag lever efter min ledstjärna (min vision); ett liv i helhet. Det är ett livslångt åtagande gentemot mig själv. Ständigt behöver jag göra egna avstämningar i mina värderingar. Lever jag efter dem? Gör jag “walk the talk”? Ständigt har jag min vision i åtanke; ett liv i helhet. Utan det skulle jag hamna på drift, irra omkring och inte vet vad jag håller på med. Så som jag levde tidigare – att var på en plats i livet som jag vantrivdes med eftersom jag inte visste vem jag var och hur jag ville leva.

Fokusering
Det är som att jag riktar “the force” – det blir fokuserat och kontrollerat men i balans. | foto: Christer Malmberg

Förena kontroll och koncentration

Koncentration, inriktning på ett mål, uppmärksamhet och fokusering. Om dessa egenskaper saknas kan viljan, oavsett om den är stark eller skicklig, bli overksam. Det blir platt fall. Det är nu jag sätts på prövning i uthållighet och tålamod. Jag kan inte ånga på som en bulldozer (den starka viljan) men jag kan heller inte hålla tillbaka mig själv för mycket (den skickliga viljan) så att motivationen och intensiteten i det jag gör tar slut.

När jag förenar kontroll och koncentration till det jag vill göra är det viktigt att fokuseringen är stadigt inställd på handlingarna bakom målet. Dvs att jag har min ledstjärna med mig vart jag än går i livet. Även om jag har en vision som jag aldrig kan uppnå så är det viktigt att veta vart (hur) jag vill gå (leva). Att alltid har motiven/syftet i minnet är viktigt, annars tappar jag lätt fotfästet eller intresset och då blir viljan overksam. Jag stärker den skickliga viljan genom att t.ex. träna (fylla på energi) eller utöva meditation (fokusering). Man skulle kunna säga att den skickliga viljan går mer mot fokuserad vilja när jag använder balanserad kontroll och målmedvetenhet.

Sat Nam,