Fusion

Fusion

Senast uppdaterad:

Att vara ett med sig själv

Det var viktigt för mig att han visste allt om mig. Hur jag levt mitt liv innan honom. Hur mina tankar påverkat och hur mina rädslor styrt mig. Allt detta ville jag delge. Mitt inre öppnades som en vårflod och ut kom krafter jag inte visste att jag hade. Jag drog ned honom till mitt innersta väsen. Inte så konstigt att han slog bakut…

Fusion

Fusion kallas det i ACT (Acceptance Commitment Therapy) när man blir ett med sin tanke, sitt förflutna, sin känsla eller sin självberättelse. Det är som om man betraktar sig själv inifrån och ut istället för att se sig själv objektivt, utifrån och in.

Ibland kan en fusionerad tanke kännas bra, lite som, “jag är kung över välden”, och så uträttas stordåd. Men oftast är det “jag är värdelös”-tankar som dominerar och det kan leda till att man mår dåligt. Inget är mer rätt eller fel. Det är i det egna beteendet som avgörandet ligger i. Leder tanken, känslan eller självberättelsen dig till en meningsfull tillvaro där du känner dig harmonisk, balanserad och trygg; ja, då är det ingen ko på isen. Men upplever du eller din omgivning att du undviker sammanhang där du egentligen skulle kunna leva fullt ut?

Distans
Det bästa är att betrakta sig själv objektivt, att få distans till sina “känslodramer” som utspelas när vi är fast i tankemönster som inte gynnar oss själsligen. | foto: Carola Lööf

Det bästa är att betrakta sig själv objektivt, att få distans till sina “känslodramer” som utspelas när vi är fast i tankemönster som inte gynnar oss själsligen. I Bildtolkning så ritar vi bilder där vi sedan “läser”/tolkar bilden efter en viss modell och tidslinje. Det är ett kreativt verktyg att synliggöra det som fusionen döljer och på så sätt kan man sedan välja att bryta sina ogynnsamma mönster och beteenden. Inom psykosyntesen talar man om viljan; att kärleksfullt välja ett annat beteende eller egenskap för att uppnå det man önskar. I kundaliniyogan baseras valen utifrån det neutrala sinnet efter att ha fått information från det negativa- (fly/fäkta) och det positiva (möjligheter) sinnet. Gemensamt är att man betraktar sig själv utifrån och in och går mot en mer meningsfull tillvaro.

Sat Nam,