Utvecklande samtal och personlig coaching för dig som vill hitta din inre kreativitet och skapa plats för dig i ditt liv

Gräv där du står

Gräv där du står

Det som göms i snö kommer upp i tö… typ!

Jag måste erkänna att det tar energi att lära känna mig själv. För varje lager jag skalar så känner jag en frihet och rädslor behöver inte styra mig längre. Jag är mer sann mot mig själv. Men det är ju klart, smärtsamt kan det vara. Speciellt när nästa lager av tankemönster visar sig och jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det. Då är rädsloinventering en teknik som hjälper mig att sortera det som hindrar mig i att vara mig själv fullt ut.

Att våga se och möta mig själv är ingen walk in the park. Det kan vara smärtsamt när jag upptäcker mina tillkortakommanden. Oftast vill jag dra något gammalt över mig när så sker. Men för att skapa en förändring inom mig själv är det precis det jag behöver göra – jag behöver kliva in (i mig själv) för att komma ut. Fick du fram ditt nuläge och kanske ett önskat drömläge från förra veckans övning? Om inte, vad var det som hindrade dig?

Lager för lager

Klass 1 varning för snöoväder. Flera olyckor och många inställda flyg. När jag vaknade upp i skrivande stund så var det ett vitt landskap som mötte mig. Som glasyr låg snön över tak och trädtoppar. Men något saknades och jag behövde söka reda på det. Tog fram mina verktyg för ändamålet. Såg till att jag var klädd korrekt och sedan gick jag ut. Med skyffel, isskrapa och borste tog jag tag i problemet. Två timmar senare och rejält svettig var bilen framme. Det som göms i snö kan grävas fram om viljan finns.

Det är samma sak med det som jag inte vill se inom mig själva. Mina tillkortakommanden, dömande och tankemönster som jag inte riktigt trivs med. Det som ligger dolt inom mig, påverkar mig i nuet och jag behöver välja på vilket sätt jag vill skapa mitt nu. Självklart kommer det att kännas om jag väljer att utvecklas som människa. Jag kommer att känna rädsla. Det bara är så. För att känna mig själv behöver jag möta mig själv. Lager för lager tar jag mig genom det som jag vill förändra hos mig själv och det kan göra ont.

rädsla, ledsen, deprimerad
Rädsla är en känsla som vi känner vid hot eller riskfyllda situationer, både äkta och inbillade. | bildkälla: Pixabay.com

Rädslor är något som vi alla har inom oss.

Rädsla är en känsla som vi känner vid hot eller riskfyllda situationer, både äkta och inbillade. Rädsla kan också förklaras som ett extremt ogillande av situationer, tillstånd, saker, människor och liknande. Rädsla varierar mellan oss och kan sträcka sig från en mild känsla av oro till extrem rädsla. Men det är upp till oss om vi ska svara på rädslan eller inte. Oftast är den inbillad och icke-sann. Vi behöver se bakom den för att göra oss fria.

Rädsloinventering kan vara ett verktyg som ger dig och mig möjlighet att stanna upp och identifiera våra inre rädslor. Rädslor som sätter hinder för det vi vill uppnå. Börja med att skriva det som stör dig i en mening. T.ex “Jag är bitter på att jag inte fullföljer mina egna projekt.” Från den meningen gör du en lista över vilka rädslor du känner och upplever genom att uttrycka dig: “Jag är rädd att jag inte duger”, “jag är rädd att känna mig övergiven om projektet uppfylls”, “jag är rädd att …” etc. Skriv tills alla rädslor känns uttömda för stunden.

Som mänskliga varelser har vi behov som vi behöver tillfredsställa. Dessa kan vara medvetna eller omedvetna och kan bottna i att vi upplever brist i något område i våra liv. Vissa behov som mat, trygghet och försörjning upplevs som grundläggande medan andra som behov av konsumtion är mindre viktiga. När rädsla slår till inom oss skapar vi oftast hinder som gör att det blir svårt att se verkligheten för vad den är.

Vad är det du måste ha i ditt liv? Vilka är dina behov?

Sat Nam,