Kognitiv psykosyntes

Kognitiv psykosyntes

Senast uppdaterad:

Tankarnas kraft i att påverka vårt handlande

Inom KBT (kognitiv beteende terapi) så arbetar man oftast efter hur vi uppfattar världen efter våra tankemönster. Man talar om scheman och grundantaganden. Sådant som är inlärt sedan barnsben, vår uppväxtmiljö. I samtalet så granskas dessa tankar och synliggör val som kan underlätta för läkning. Man menar också att det inte är främst händelserna vi råkar ut för, utan hur vi uppfattar dem, som är avgörande. Som klient lär du dig se dina valmöjligheter som tar dig framåt istället för de som hindrar dig. Lite som i buddhismen. Situationen i sig är neutral, det är hur vi uppfattar den och de val vi gör utifrån uppfattningen som skapar lidande.

Kognitiv psykosyntes

Inom psykosyntesen så motsvarar detta våra delpersonligheter. Ett begrepp där tankar, känslor och behov blir identifierade utifrån egenskaper och mönster. Genom att skapa en större förståelse för dessa delpersonligheter och med större medvetenhet och sannare vilja hittar vi nya strategier som för oss mot läkning och ett meningsfullare liv. I den kognitiva psykosyntesen är Viljan en central kraft. Genom de psykologiska lagarna visar Assagioli hur vi styrs av våra tankar, känslor och beteenden. Att ha fokus på Här och Nu och Framåt gör att vi kan välja vad vi vill fokusera på för att nå vårt mål.

Kognitiv psykosyntes där tankar, känslor och behov blir identifierade utifrån egenskaper och mönster.

Det finns lite olika metoder för att göra dessa mönster och tankar synliga, tex. som-om-tekniken.

R. Assagiolis “psykologiska lagar”

  • Tanke, känsla, kropp och handling hänger ihop.
  • Uppmärksamhet och upprepning påverkar viljan.
  • Vi behöver hitta bra strategier för att uttrycka våra behov.

Övning med de första lagarna

  • Situation – beskriv situationen
  • Tanke – vilka tankar finns? Hur kan du tänka annorlunda?
  • Känsla – vad känner du? Hur kan du känna annorlunda?
  • Kropp – vad händer? Hur kan du förändra det? T.ex. med andning.
  • Handling – hur reagerar du? Hur kan du agera annorlunda?

Sat Nam,