Medveten kommunikation

Medveten kommunikation

Senast uppdaterad:

Att kommunicera medvetet

Jag brukar säga att ett samtal är som en dans. Samtalsenergi går mellan två parter som utbyter tankar, känslor, och uppfattningar med varandra. Tillsammans bildas en sanning. Den sanning som just då, vid det tillfället, är sann. Sedan, om ny information tillkommer eller gammal tas bort, så bildas en ny sanning. Sanning är ärlig. Sanning är att kommunicera medvetet. Nonviolent Communication och Empatisk kommunikation kan beskrivas som en samtalsmetodik med medkänsla. Att utgå ifrån sitt observerande jag, till att berätta om sina behov och att lämna valet till den andre i att bli bemött, är en handling i kärlek.

Att kommunicera är inte lätt. Ofta har vi filter på som gör att vi missar mer än hälften av vad den andre sa. Vi är i våra tankar och agerar efter våra känslor för stunden. För att kunna nå fram med vårt budskap behöver vi försöka identifiera vår intention med samtalet. “Vad är det jag vill ha sagt?” Ju tydligare man är i sig själv desto lättare blir det att kommunicera. Även i konflikter.

En enkel kommunikationsprocess

Innan vi skapar kontakt med andra behöver vi skapa kontakt med oss själva. Skapa kontakt inåt, med oss själva först, så att vi finns där för andra. Ju djupare kontakt vi har med oss själva, desto lättare kan vi lyssna på andra. It’s so simple – men ack så svårt. Speciellt när det handlar om konfliktfyllda samtal. Men det är då den inre kontakten är så viktig.

Kommunikation
Ju djupare kontakt vi har med oss själva, desto lättare kan vi lyssna på andra. | bildkälla: Pixabay.com

För att få fördjupad kontakt med andra eller lösa svårigheter kan vi också behöva ta hänsyn till tid och plats. Det är inte ok att lösa konflikter på tunnelbanan, via mobilen, högt inför andra. Det är stressfyllt och det blir oftast aldrig bra. Om vi dessutom vill att andra ska lyssna på oss så behöver vi lära oss att lyssna på andra först. Upprepa, återkoppla, stäm av att budskapet är rätt förstått. Om inte, be om förtydligande. Eller förtydliga själv. Det blir lättare att göra om man samtalar i lugn och ro.

Ju färre ord som används desto lättare är det för andra att ta in det som sägs. Att inte blanda in tolkningar, bedömningar eller värderingar i något av de observationer som vi uttrycker gör att det är lättare att ta emot budskapet. Vi tar fullt ansvar för våra känslor och behov. Framför ett klart önskemål, specifikt, som går att göra.

För att kunna möta andra i samtal behöver vi klargöra våra behov innan vi försöker oss på lösningar. När vi förstår varandras behov blir vi oftast mer kreativa när det gäller att hitta lösningar där vi alla är vinnare. Även om vi inser att våra handlingar eller ord har stimulerat smärta så uttryck det. Se varandra. För det mesta flyter samtal bättre ansikte mot ansikte. Kroppsspråk, mimik och röstläge avslöjar viktig information.

Att uttrycka uppskattning till andra är alltid en vinst. Även om man inte håller med den andre kan man uppskatta samtalet, kontakten och utforskandet av olika idéer och perspektiv. Ett bra samtal är ofta en ömsesidig gåva.

Sat Nam,