Utvecklande samtal och personlig coaching för dig som vill hitta din inre kreativitet och skapa plats för dig i ditt liv

Livsteman

Livsteman

Livstema som beteendemönster

Olika beteendemönster hos en människa kan benämnas som livsteman. Dessa har skapats och utvecklats under de tidiga levnadsåren. Syftet med dessa teman kommer ifrån vårt mest grundläggande behov; anknytning till en annan människa. Utan en anknytningsrelation skulle vi inte överleva som spädbarn. Det anknytningen ger är att se till att våra överlevnadsbehov så som föda, beröring och tröst (trygghet) uppfylls. För att alltid uppfylla anknytningen skapar människan en inre relationsmodell som ger grund för hur livsteman uppkommer.

Livsteman i sig behöver inte betyda någon dåligt. Men om beteendemönstret skapar ångest, depression eller destruktivitet så kan det betyda problem med samspelet med andra människor. Eller problem med sig själv. Dessa teman utvecklas i olika skepnader som alla har en ömsesidig påverkan på den inre relationsmodellen. De upprepar uppväxtårens mönster för att uppfylla anknytningsrelationen även i vuxen ålder.

barn, livstema, uppväxt
En inre relationsmodell ger en grund för hur livsteman uppkommer. | bildkälla: Pixabay.com

Det finns ett dussintals grundläggande livsteman. Dessa går in och ur varandra i ett beteendemönster. Ett exempel på livstema kan vara Beroende. För att inte bli känslomässigt övergiven som barn utvecklas ett beteende till att tex. vara till lags. Barnet gör som det blir tillsagt i mångt och mycket, men dess vilja respekteras väldigt sällan. Barnets tillvaro går ut på att inte förlora anknytningen till sin vuxenvärlds ambivalenta närhet. Vuxenvärldens nyckfulla beteende skapar ett känsloberoende hos barnet. När barnet sedan är vuxen kan hen antingen skapa ett överdrivet oberoende till andra, eller bli helt beroende av andras bekräftelse.

För att bli bättre herre över sig själv och sitt liv…

  • Identifiera dina delpersonligheter och de underliggande behoven
  • Acceptera delpersonligheter är en del av dig
  • Integrera delpersonligheternas egenskaper i din person
  • Transformera dem till ditt högre Själv

Sat Nam,