Människans tio kroppar

Människans tio kroppar

Senast uppdaterad:

Att vara mer än den fysiska kroppen

Att vara mer än sin fysiska kropp kan kännas som en främmande tanke, men att dela upp kroppen i olika skikt kan göra det enklare att förstå hur man själsligen fungerar. Precis som det mesta är det endast olika uttryck för olika (levnads)filosofier.

Inom kundaliniyogan så resonerar man att människan är skapad med tio kroppar. Förutom den fysiska kroppen så har man även tre mentala kroppar (sinnen) och sex energikroppar. Även en elfte kropp uppkommer när man har alla de andra tio under sitt medvetande och dirigeras av Självet. Ett rent medvetande (det högre Självet) skapas och man har lättare att se det gudomliga i allt levande. Personligen så tycker jag det är en vacker tanke att vi är mer än vår fysiska kropp. Jag kan känna det när jag utför min yoga. Mina sinnen kan knorra och ha sig, tankar far fram och tillbaka under yogan för att sedan landa i meditationen. Under meditationen så upplever jag hur jag stärker min livsenergi genom andning, mantra, fokus och stillhet. Jag balanserar hela mig, inte bara min fysiska kropp, utan även min livsenergi.

När jag gick kundaliniyogalärarutbildningen så fick jag lära mig att föreställa dessa kroppar som lager av kläder. Den fysiska kroppen är den som omsluter alla de andra (överrocken) och den kan vi även se, känna och ta på. Den är kärlet som innehåller alla de andra kropparna (kläderna) och det är viktigt att jag tar hand om den.

Människans tio kroppar

Aura
Den praniska kroppen gör att jag kan uppleva den subtila livskraft som florerar runt omkring oss via andetaget. | bildkälla: Pixabay.com

Själskroppen innehåller min själ och den är oändlig. Den är jag och den är den innersta essensen av mig. Själen väljer hellre hjärtats väg före hjärnans. Om jag är i obalans, kan jag tappa min kontakt med mina känslor och bedöma min omvärld endast via intellektet. När jag går emot mina grundläggande värderingar i livet så går jag emot min själs sanna uttryck.

Alla mina tankar går genom de tre sinnena men det är mitt neutrala sinne som, utan att bedöma tanken i sig, utvärderar tanken genom input från de andra två. Om mitt neutrala sinnet är svagt blir det ganska svårt att fatta beslut. Jag blir velig, svag och kan känna mig som ett offer. Därför är det viktigt för mig att stärka mitt neutrala sinne via yogan eftersom det behövs för att balansera de andra två.

Glorian eller ljusbågen är ofta avbildad på mer religiösa bilder men som jag ser det har vi alla en. Den är som en båge vid hjässan och jag stärker den genom fokusering och meditation. En stark ljusbåge ger mig en god intuition och gör att jag kan stå sann i mig själv. Med en stark ljusbåge kommer också en stark aura. Auran är det elektromagnetiska fält som omger oss. Den innehåller, projicerar och interagerar med livskraften som finns omkring oss.

Sinnen och energi i balans

Den praniska kroppen gör att jag kan uppleva den subtila livskraft som florerar runt omkring oss via andetaget. Jag andas in och för in livskraft. Jag andas ut och för ut toxiner. Den subtila kroppen har förmågan att lära mig att känna den oändliga och universella verkligheten så väl som den materiella och fysiska. Den är en förlängning av min intuition, mina sinnen och innefattar det samlade vetandet av all mänsklig erfarenhet på det icke-fysiska planet; astral planet. Min inre strålglans kommer ifrån den strålande kroppen och ger mig spirituell harmoni. När jag är i samklang och i harmoni med alla mina sinnen och energier utvecklar jag den omslutande kroppen. Den innehåller alla de tio kropparna och uppkommer när min mänsklighet och gudomlighet är i en helhet.

Tio kropparna:

 1. Själskroppen
 2. Negativa sinnet
 3. Positiva sinnet
 4. Neutrala sinnet
 5. Den fysiska kroppen
 6. Arcline – glorian/ljusbågen
 7. Auran
 8. Den praniska kroppen
 9. Den subtila kroppen
 10. Den strålande kroppen
 11. Den omslutande kroppen/the elevent embodiment

Sat Nam,