Mantra – ljud och sång

Mantra – ljud och sång

Senast uppdaterad:

foto: www.3ho.org

Låt universum vibrera inom dig genom mantras.

Mantra är ljud och enligt den yogiska filosofin ursprungen från universum. Det är ljudvibrationer som svarar mot våra energikanaler (nadis). När dessa vibrerar skapar de en frekvens som ändrar och läker oss på en kvantnivå. Man betyder sinne, och trang betyder våg eller projektion. Allt som finns i vår värld, ända ned till subatomär nivå är i konstant rörelse; vibrerande. Ju mer densitet ett material har desto långsammare rörelse mellan atomerna. Denna vibration är ren energi.

Enligt den yogiska filosofin så stimulerar vi via tungan åttiofyra meridianer som sitter i gommen när vi uttalar eller sjunger mantra. När vi gör det börjar vår tallkottkörtel att stråla (utsöndra sekret) och det ger en effekt på hypotalamus, som i sin tur balanserar oss. Vi läker på cellnivå, blir mer harmoniska vilket leder till ett högre medvetande.

Effekter av mantra

Med hjälp av mantra når man ett koncentrerat tillstånd. Naad betyder själva essensen av alla ljud. Det är en speciell vibration, en grundläggande frekvens som kommer från en gemensam källa eller ljudström. Det är den universella koden bakom språk och därför ligger den bakom mänsklig kommunikation. Bäst arbetar jag med mantra om jag uttalar ljudet som det ska.

Två exempel på mantra som är vanliga i ett kundaliniyogapass:

  • Sat Nam: “Sanningen är min identitet”. Detta mantra förstärker det gudomliga medvetandet i alla. Andas in sanning, andas ut identitet
  • Ong Namo Guru Dev Namo: “Jag hälsar den obegränsade kreativa kraften och den inre visdomen som för mig från mörker till ljus”. Detta mantra tonar in oss till vårt högre jag (gudomliga självet) och vår egen visdom som finns i oss alla.

Sat Nam,