Utvecklande samtal och personlig coaching för dig som vill hitta din inre kreativitet och skapa plats för dig i ditt liv

Medveten andning

Medveten andning

Medveten andning till bättre hälsa

Prana, apana, pranayama; konstiga benämningar på något som vi gör via vårt autonoma nervsystem. Det första och det sista vi gör i livet är att ta ett andetag. Ett djupt andetag för att starta vår livsväg och en djup suck för att lämna den fysiska kroppen när den tiden är inne.

lotus, lätt meditationsställning, yoga
Inre medvetenhet, inre fokus. | bildkälla: Pixabay.com

Filosofiskt kan man se syret som livskraft – prana. Prana syresätter vårt sinne, vår kropp och vårt medvetande. När vi andas in fyller vi vår prana och får energi och kraft. Vi är redo att ta oss an livet och har en positiv världsbild. När vi andas ut eliminerar vi toxiner och koldioxid – apana. Apana renar oss och håller vårt sinne, vår kropp och vårt medvetande i balans. Om vi har för mycket apana upplever vi oss långsamma och tröga, vi blir trötta helt enkelt. Med en stark apana kommer en känsla av stabilitet och grundning.

Pranayama är andningsövningar som syftar att reglera prana och apana. Genom att styra andningen kan man upprätta balans mellan kroppens och psykets funktioner. För att hantera sinnet behöver man hantera prana som har direktkontakt med andningen. När sinnet är lugnt är också andningen lugn. Inom kundaliniyogan finns olika andningstekniker var av eldandning är en av dem. Genom att följa andetaget gör vi oss medvetna om vårt sinne och förbereder oss inför meditationen.

Medveten andning ger oss bättre:

  • hälsa/vitalitet
  • kreativitet/känslor
  • kontroll över humör/emotioner
  • ökad koncentration och medvetenhet

Meditation att ladda ned
Self-Care Breath Kriya.pdf

Sat Nam,