Utvecklande samtal och personlig coaching för dig som vill hitta din inre kreativitet och skapa plats för dig i ditt liv

Den modiga viljan

Den modiga viljan

Den modiga viljan gör att jag vågar förändring

När jag verkligen inser, i själ och hjärta, att livet är föränderligt så blir också målet det. Att ha en insikt i detta gör att jag blir (och är) medveten om när något nytt håller på att ske. Nya beslut behöver tas. En förändring i min måluppfyllnad behöver utföras för att fortsätta vara en del av mig. I och med att jag blir föränderlig i mina tankar och beslut så kan jag ha det längre perspektivet eller min vision för målet när nya initiativ behöver tas. Allt för att föra mig framåt dit jag vill. Jag låser inte mig fast vid en uppfattning. Jag blir flexibel.

Flexibel, fält, gräs, frihet
Att vara psykologiskt flexibel gör att jag kan ta emot förändringar utan att känna oro och rädsla. | bildkälla: Pixabay.com

Våga ta nya steg – känn mod

Initiativförmåga, mod och dristighet är egenskaper som ligger i denna del av viljan. Förändring, oavsett om det handlar om att måla om köket eller ny chef på jobbet, gör oss osäkra och rädda. Vi är rädda för det okända. Det kan ju bli fel. Det är då egenskaper som mod, och kanske lite risktagande, i att våga ta nya steg eller ta nya beslut, behövs. Inte för att ge upp eller avsluta det som du och jag försöker skapa i våra liv, utan för att våga utföra en förändring för att uppnå det.

Jag kan ibland fastna i tankemönster som gör mig lite blind. Uppfattning som jag har idag kan vara lite svår att bryta om jag ser att min omvärld förändras. Jag kan vara fast i mina tankar och blir rädd att jag behöver ge upp precis allt (?). Jag blir rädd för att misslyckas, för att inte duga eller vara värd något. Det är här som jag behöver uppbåda mod. Dra energi från allt jag kan; meditation, yoga, träffa vänner, läsa och lära – allt för att inte hamna i rädslotankar som gör att jag drar ner min egen energi för det jag vill uppnå. När jag sedan ser och känner att rädslan ger osanna tankar kan jag skapa förändring som gynnar mitt mål (om det är det jag vill).

Sat Nam,