Utvecklande samtal och personlig coaching för dig som vill hitta din inre kreativitet och skapa plats för dig i ditt liv

Energikanaler – Nadis

Energikanaler – Nadis

Livet i vår kropp går genom energikanaler

Kroppsliga funktioner har olika uttryck och benämningar mellan yogan och den traditionella medicinen vilket ibland kan skapa lite frustration.

Inom yogan har man andra uttryck för det som sker i kroppen och man ser det som energier som flödar i kroppen i egna kanaler, sk. nadis. Nadis betyder flöde och är energikanaler där livskraften (prana) cirkulerar. Ida, Pingala och Sushumna är de största. I den fysiska kroppen bär nadis luft, vatten, näring, blod och andra kroppsvätskor. Man kan se dessa nadis som ådror, vener, kapitäler, bronkiter, nerver, lymfkanaler, etc. Bara andra ord än vad vi är vana vid, helt enkelt.

Ida – är den vänstra kanalen, sträcker sig från svanskotan och på vänster sida om hela ryggraden, rundar huvudet och har sin utgång till vänster näsborre.
Pingala – är den högra kanalen och sträcker sig likadant men på höger sida.
Sushumna – är centrerade kanalen, följer ryggraden och sträcker sig från svanskotan upp till kronchakrat.

Chakra
Inre energiflöden i samspel. | bildkälla: Pixabay.com
  • Ida representeras av färgen vit, feminin kraft, är kylande, börjar i rootchakrat och slutar i den vänstra näsborren. Den har med elimineringsenergin att göra (apan), den negativt laddade energin.
  • Pingala representeras av färgen röd, maskulin kraft, är värmande, börjar i rootchakrat och slutar i den högra näsborren. Pingalas energi är positivt laddad (prana) och har en energigivande och upphettande effekt på kropp och sinne.
  • Inom sushumna finns ytterligare tre subtila nadis kanaler – Varja, Chitrini och Brahma, som kundalini reser sig genom. Från rotchakrat alternerar ida och pingala höger och vänster sida om varje chakra tills de möts igen i halschakrat och förenas med sushumna.

Inom yogan är man lite oense om hur många nadiskanaler som finns, men enligt kundalinitraditionen har vi 72 000 st. I andra yogatraditioner upp mot 350 000 st. Eftersom yogan ser prana som medveten energi (livskraften), så ser man också att nadis även engagerar våra mer subtila kroppar och medvetande. Genom nadis kan man se, höra, känna saker från distans och höja sin medvetandenivå, sin energifrekvens. Vår mediala- och healing förmåga går via nadis, skulle man kunna säga.

Sat Nam,