Ens egna omdömen

torsdag, 20 februari, 2020

(Senast uppdaterad: 20 juni, 2020)

Vikten av att inte sätta omdömen som ond, god, bra, dåligt, rätt, fel

Inom coaching och terapi brukar man ibland samtala om inre motivation. Den kraft som får oss att göra saker och ting utanför vår egen bekvämlighetszon. Om vi är tillräckligt motiverade så lyckas vi också med det vi vill åstadkomma. Jag tänker på de nyårslöften som kanske redan idag börjar brytas för att man inte varit tillräckligt motiverad i att skapa förändringen, eller tydlig i varför man vill göra en förändring i sitt liv. För att kunna förstå sig själv och (om) varför man brutit sitt egna löfte kan man granska sitt förhållningssätt till det.

Till en början kan jag behöva förstå mitt motivs egenskaper eller aspekter (som ligger till grund för den inre motivationen) till det jag vill åstadkomma. Där kan jag urskilja: drifter och skäl. Drifter kan vara medvetna eller omedvetna och upplevas som spontana uttryck i våra behov; vårt instinktiva jag. Skäl behöver däremot vara medvetna i och med att de utgår ifrån vårt intellekt; vårt logiska jag. Om dessa två krafter samverkar bidrar det till en mer samspelt inre motivation till att lyckas.

stenar, ord, meddelanden, kommunikation

Mina inre och yttre drivkrafter samverkar till min motiation. | bildkälla: Pixabay.com

Sedan kan jag behöva känna in min egna acceptans inför de känslor som mina drifter och behov ger upphov till. Eftersom min inre motivation är i relation med mig som individ och var jag är någonstans i livet eller vad situationen visar behöver jag ha ett öppet sinnelag gentemot mig själv. Vi alla har “lägre” drifter inom oss. Det som kan vara “gott” hos en kan vara “ont” hos en annan. Därför bör jag inte döma mig själv och sätta omdömen gällande motiven som god, ond, högre, lägre i en absolut sanning. Skulle jag undertrycka mina behov och förneka de känslor som de ger upphov till genom att sätta omdömen på mig själv, så kan jag få svårigheter i att vara sann i mitt agerande till att uppnå målet.

“Hon ville gott men det blev så fel”.

Dessa omdömes-ord ska inte förväxlas med värderingar över mitt handlande. En värdering (värdeomdöme) har en moralisk bedömning till grund; min inre livskompass. När jag granskar mitt motiv på ett medvetet och reflekterande sätt behöver jag förstå att de “lägre” drifterna är subjektiva bedömningar men inte några objektiva hinder i att uppnå mitt mål, d.v.s jag använder mina behov och drifter som drivkraft för att ge energi till mina skäl i att uppnå mina mål. Skulle jag undertrycka den lägre driften och trycka undan de känslor som den ger upphov till, kommer jag att få svårigheter i att vara sann i mitt agerande oavsett hur goda mina skäl än är.

Så, för att förstå mig själv och varför mitt nyårslöfte inte riktigt blev som jag tänkt behöver jag:

  • Sätta mig ned och förstå de skäl jag hade till en början när jag gav mitt nyårslöfte. Var de relevanta?
  • Reflektera över om skälen är fortfarande giltiga? Har något förändrats?
  • Ställa mig frågan om jag verkligen vill hålla mitt nyårslöfte? Är det min vilja eller en yttre vilja som nyårslöftet går mot?
  • Stanna upp och känna in vilka behov som gav upphov till mitt nyårslöfte varande.
  • Är mina behov uppfyllda? Förnekar jag känslorna de ger upphov till?

När jag medvetet har granskat mitt motiv till nyårslöftet kan jag sedan välja att justera målbilden och fortsätta min resa till förändring. Eller så bryter jag det och accepterar det fullt ut utan dömande.

Sat Nam,

Vill du läsa mer?!

Den inre Kontrollanten

Den inre Kontrollanten

Är inre kontroll samma som trygghet? Inom psykosyntesen talar vi om delpersonligheter, olika aspekter av...

Den inre Kontrollanten

Jämförelse skapar distans

Om jämförelse skapar distans så skapar tacksamhet närhet. Genom att jag jämför mig med andra överger jag...

Kognitiv psykosyntes

Kognitiv psykosyntes

Tankarnas kraft i att påverka vårt handlande Inom KBT (kognitiv beteende terapi) så arbetar man oftast...

Både ock och lite till

Både ock och lite till

Walk the talk och vara sann i dig själv Det är med självacceptans och självmedkänsla som gör att jag både...

Inre harmoni

Inre harmoni

Människan har en inneboende längtan till att finna och leva efter sitt autentiska jag, känna inre harmoni....

Delpersonligheters behov

Delpersonligheters behov

Mina "inre" vänner Jag tjatar vidare om delpersonligheter som om de vore kompisar, och det är de ju på...

0 kommentarer

Vill du bli inspirerad till att skapa (mer) plats för dig själv och göra skillnad i ditt liv?

Fyll i formuläret nedan och gå genom alla instruktioner om GDPR, Double Opt-in etc. så kommer du att få inspirationsbreven direkt i din inkorg. Och du - var inte orolig, jag skickar inget skräp eller spam och du kan avsluta din prenumeration när du vill. Tack för ditt tålamod!