Utvecklande samtal och personlig coaching för dig som vill hitta din inre kreativitet och skapa plats för dig i ditt liv
astrologisk tidsålder

Astrologisk tidsålder

Senast uppdaterad: 16 juni, 2020Mänsklig utveckling genom astrologisk tidsålder? Astrologisk tidsålder delar upp stjärnhimlen i tolv zoner och dessa tar sin början i den stjärnbild som vårdagjämningen inträffar i.  Den astrologiska tidsålderns indelning av tidrymd är vetenskapligt ogrundad så är det en intressant filosofi. Tanken är att varje tidsperiod utvecklar det mänskliga medvetandet utifrån de kännetecken som finns i stjärnbilden. Religion och tro, ovisshet och självuppoffring kännetecknas av Fiskarnas tidsålder . I denna tidsålder är kunskap tillgänglig för ett fåtal människor pga. samhällsstruktur, att utöva makt är lätt genom hierarkiska strukturer där separation och individualism råder. Fiskarnas tidsålder representeras även av sökande och att finna sin tro på…

welcome, välkommen

Välkommen du härliga 2017!

Med avslut görs också utrymme för ny början. Ödmjukt vill jag tacka 2016 för de lärdomar och insikter det året medförde sig. Utan dessa skulle jag stå kvar på samma nivå som tidigare i livet. Vare sig visare eller modigare. Tacksamt inser jag att jag fått lära mig att stå kvar i stormens öga när omvärlden har blivit oförutsägbar. Jag behöver inte kliva in i rädslor eller lösa situationer vars syfte är att läka. Bara känna och förstå att det som sker ska ske och jag finner mod i att låta det ske. Avslut var 2016 års stora ledord för mig. Att släppa taget om kontrollen och framförallt;…