Personligt växande med coaching

torsdag, 3 maj, 2018

(Senast uppdaterad: 16 augusti, 2020)

Vill du skapa livsharmoni, leva i din fulla kraft eller väcka din passion?

Vill du skapa(mer) plats för dig i ditt liv? Personligt växande med coaching som samtalsmetodik utgår vi ifrån nuet och fortsätter till ditt mål. Det ger dig tillfälle att reflektera, finna inre lösningar och aktivt gå mot att förverkliga dina mål. Som din coach ser och tror jag på din potential och är övertygad om att du har förmågan att nå dit du vill.

Det egna beteendet,

En del av dina och mina tankemönster skapar ett beteende som inte gynnar oss i livet. De tillför inget livsvärde. Vi skapar inre föreställningar om hur saker och ting förhåller sig till varandra. Vi “vet” vad som sker omkring oss, och vi bekräftar det genom våra känslor. Det “känns” sant att vi alltid har otur, alltid misslyckas, alla andra har rätt, jag är inget värd etc.

Det är tankar som det inte går att tänka med. Antingen så stannar de upp eller så rusar de okontrollerat. Tankar som går runt i cirklar gör att vi ältar och vi upplever känslor som vi inte vill ha, gång på gång. Vi har en längtan efter mervärde men våra tankar försvårar handlingen till det bättre genom att vi “vet” och “känner”. Det är energidränerande och risk för utbrändhet föreligger.

Livet ger tillfällen då behov av reflektion behövs. Livsfrågor vill ha svar. Kriser vill ha sina lösningar. Oavsett vilken frågeställning som finns inom dig kan utvecklande samtal vara ett alternativ till att söka reda på svaren.

Dipl. Samtalscoach inom psykosyntes har minst 2 års utbildning (EMCC-godkänd), har teori, praktik och omfattande egen, upplevelsebaserad, inre utveckling och arbetar med individer, par och grupper.

Finn din objektivitet

Det handlar om att finna sin objektivitet, kliva ur sig själv för att hitta sig själv och att ta ansvar mot att gå till det liv man vill leva.När ett samtal tar sin början har vi endast oss själva att tillgå, vår egen uppfattning om samtalet och vad det kan leda till. I mötet sker en förändring och vi får en ny uppfattning om varandra, om oss själva och en ny sanning tar form. I det samtalsutbytet får jag, som samtalscoach, ta del av din livshistoria, dina drömmar och vad du längtar till.

Personligt växande

Personligt växande handlar om att kliva ur sig själv för att hitta sig själv och att ta ansvar mot att gå till det liv man vill leva. | bildkälla: Shutterstock.com

Personligt växande med coaching

När vi möts i samtalet lyssnar jag till din berättelse; vem du är, vad du står någonstans i livet, vad du önskar och vilka drömmar du har. Därefter sammanfattar jag det jag hört och visar på hur vi kan gå vidare. Att bli coachad är en aktiv handling och en vilja i att utforska och utmana sig själv: sina handlingar, sina värderingar och föreställningar. Det är en medveten och ibland krävande förändringsprocess. Grundtanken är att det inom oss alla finns en kunskap om vad vi vill göra för att må bra och lyckas med det vi önskar. Utifrån mål och handlingsplan omsätts det till verkligheten.

Coaching som samtalsmetodik utgår vi ifrån nuet och fortsätter till ditt mål. Det ger dig tillfälle att reflektera, finna inre lösningar och aktivt gå mot att förverkliga dina mål. Dharma betyder livssyfte; att leva efter sin inre visdom. Potentialen i att finna din livsväg finns alltid inom dig. Genom att fokusera på målet blir det lättare att komma vidare även om omvärlden, inre stress eller oro skapar obalans. Vi möts i samtalet där en ökad förståelse för det som händer inom oss när vi längtar efter förändring oavsett orsak.

Att ta hjälp av en coach

Som din coach ser och tror jag på din potential och är övertygad om att du har förmågan att nå dit du vill. Du har svaren inom dig själv bara du får en möjlighet att få stöd i ditt sökande. En coach har erfarenhet och modet i att kunna utmana dig och dina rädslor och hinder. För många känns det som en befrielse att få upptäcka och växa med sina egna inre styrkor. Det som är så bra med coaching är att ditt inre “varför” blir tydligt och du får de insikter som du behöver för att komma vidare i just din utveckling.

Ett samtal som är dynamiskt, kreativt och tillitsfullt ger dig möjlighet till personligt växande. Att ta hjälp av en samtalscoach handlar lika mycket som att hitta sig själv som att bli klar över sina svagheter och göra dem till styrkor, hitta din superkraft helt enkelt.

Min roll som coach

Min uppgift är att vara ditt stöd och möjliggöra din personliga utveckling i det du önskar förändring i. Mitt synsätt är att coaching är en aktiv samtalsform, och jag använder mig av olika tekniker för att du lättare ska komma till insikt om dina inre hinder och finna lösningar på dem. Dessa väljs och anpassas efter dina behov och förutsättningar.

Förutom samtalet så använder jag:

  • visualiseringar,
  • bild,
  • modeller,
  • rörelse,
  • mindfulness,
  • gestaltning,
  • familjekonstelationer,
  • ACT,
  • mm.

Ibland använder jag mig av reikimassage, energitriangulering och TriDNA. Dessa tekniker utgår ifrån att människan är en energivarelse och att även djupgående spänningar kan sitta som knutor i kroppens meridianpunkter.

Som transpersonell coach utgår jag ifrån psykosyntesens 7 grundpelare: avidentifikation, Jag, Viljan, idealmodell, syntes, mitt högre omedvetna och Självet. Jag tar även med sinnets andliga aspekt i samtalet. Genom att vara medveten om att mitt omedvetna finns min roll och mina uppfattningar i samtalet kan jag lättare sätta mig själv åt sidan och ge dig fullt fokus.

Nyfiken? Kontakta mig gärna eller läs mer om utvecklande samtal.

Sat Nam,

Vill du läsa mer?!

Livserfarenhetens inspiration

Livserfarenhetens inspiration

Gör livserfarenhet mig till en bättre coach? Jag är ansvarig för att ta hand om mina egna känslodramer och...

Nyårslöftets vara eller icke vara

Nyårslöftets vara eller icke vara

Vad kan vara mer föränderligt än ett nyårslöfte? Jag vet inte hur många nyårslöften jag brutit till mig...

Vad längtar du efter?

Vad längtar du efter?

När man längtar efter något kan upplevelsen vara en tomhet i ens inre, en saknad. Det kan också betyda att...

Det dansanta samtalet

Det dansanta samtalet

Samtalet är som en dans Den enda information jag har att tillgå när det gäller min klient är, förutom...

Skapa en verkligt bra dag

Skapa en verkligt bra dag

Vad är det som gör en bra dag till en verkligt bra dag för dig? “Ha en bra dag”, är en hälsningsfras som...

0 kommentarer

Vill du bli inspirerad till att skapa (mer) plats för dig själv och göra skillnad i ditt liv?

Fyll i formuläret nedan och gå genom alla instruktioner om GDPR, Double Opt-in etc. så kommer du att få inspirationsbreven direkt i din inkorg. Och du - var inte orolig, jag skickar inget skräp eller spam och du kan avsluta din prenumeration när du vill. Tack för ditt tålamod!