Reflekterande meditation

Reflekterande meditation

Senast uppdaterad:

Att tänka är att reflektera

Jag utövar meditation genom kundaliniyogan där jag aktivt sammanför olika moment (mantra, andning, position, etc) till en helhet. Syftet är att stilla sinnet och upphöja mitt medvetande, bli objektiv och använda mitt neutrala sinne. Vara i harmoni och balans.

Inom psykosyntesen talar man bland annat om reflekterande meditation. Det är helt enkelt tänkandet (reflekterandet) över ett visst ämne. Denna meditation kan utföras när ett ämne eller intresse har uppkommit över något specifikt, och att det finns en stark vilja i att komma fram till slutsatser inom det. Meditationens syfte är att hålla intellektet fokuserat på ämnet som om det verkligen tänker och reflekterar över det.

Avidentifiering för min objektivitet

Inre reflektioner
För att kunna utföra reflekterande meditation behöver jag ha en tydlig uppfattning om vad det är för något jag vill reflektera över. | foto: Carola Lööf

För att kunna utföra reflekterande meditation behöver jag ha en tydlig uppfattning om vad det är för något jag vill reflektera över. För att få den kunskapen behöver jag dels avidentifiera mig- och styra intellektet. Tankar som strömmar fram och tillbaka behöver lugnas för att jag ska fokuserat kunna begrunda det valda ämnet. Genom att jag stillar tankarna och reflekterar över något specifikt så får jag successivt insikter om hur jag kan gå vidare för att lösa en uppgift eller liknande. Jag betraktar ämnet objektivt och kan därför vända och vrida på det från olika aspekter av min personlighet.

Oavsett om jag mediterar á la Kundalini eller enligt psykosyntes så är det för mig samma sak. Olika ändamål må vara i fokus men syftet är det samma. Vara i harmoni och balans för att på bästa sätt leva ett liv i helhet.

Sat Nam,