Shabd Guru

Senast uppdaterad:

Läran om mantra – ljudet

Mantra är en betydelsefull del inom kundaliniyogan. Eller i all yoga för den delen, och det finns en hel gren inom yogan som lär oss om ljud. Shabd betyder ljud och Guru betyder lärare eller någon som visar ljuset. Enkelt översatt betyder Shabd Guru; ett ljud som är en lärare. Att utföra Shabd Guru gör, enligt kundaliniyogatraditionen, att jaget: min identitet som är kopplat till mitt ego upplöses. Jag blir ett. Jag är.

Kraften i Shabd Guru arbetar med mottagligheten i den subtila kroppen och sinnet. Att arbeta med ljudet gör att jag kan skapa förändringar i mig själv på cellnivå, eftersom ljudet arbetar med frekvens/vibration. Shabd balanserar även det inre tjattret av tankar. Genom mantrat som ljudet ger fokuserar jag sinnet till balans. När vi sjunger, chantar eller reciterar Shabd Guru i ett harmoniskt tillstånd blir vi fullt medvetna om oss själva. Vi blir ett med mantrat.

Enligt yogan; baseras ljudmönstret av Shabd Guru på vetenskapen om ljud. Det är på kvantnivå, eftersom den manipulerar de minsta beståndsdelarna av ljud och energi och gör dem till effektiva kombinationer och mönster. Vem av oss har inte njutit av en konsert av olika slag? Ljudet skapar vibrationer i våra energikanaler (shakti och bhakti). Shakti är kraften av precision och disciplin i repetitionen. Mantrat blir ren energi som flödar i oss. Bhakti är upplevelsen av underkastelse och hängivelse.

Enligt yogan; baseras ljudmönstret av Shabd Guru på vetenskapen om ljud.

Olika form på mantran

Bij mantra är universella och inte begränsade till kundaliniyoga. De är snabba och korta som repeteras rytmiskt och distinkt. Ordet Bij betyder frö och jag sår ett frö i mitt undermedvetna som med mycket omsorg och kärlek når sin blomning. Ju mer jag vårdar mitt mantra (övar och använder) desto finare blommar det i min själ (får effekt).

  1. Sat Nam: Sat betyder sanning, Naam betyder identitet. Inom detta bij-mantra (frömantra) finns all kunskap om det som ska blomma. Essensen är sanningens identitet förkroppsligad i en komprimerad form. Att sjunga detta mantra väcker själen och ger mig mitt öde. Detta mantra balanserar de fem elementen (tattvas).
  2. Har: Detta bji-mantra representerar det Oändliga i sin kreativa form. Detta mantra används vid kraftfulla meditationer för framgång och välstånd. Detta mantra utvecklar också viljekraft.
  3. Ong Sohung: Att sjunga detta mantra stimulerar och öppnar hjärtchakrat. Det är en vackert erkännande i att varje del av oss är en del av det kreativa/skapande medvetande av universum.

Ashtang mantra är uppdelad i 8 delar. Rytmen av kundalini och dess rörelse svarar naturligt mot ashtanga-takten. Egenskaperna av varje del täcker hela spektrumet av de projicerade egenskaperna från det övermedvetna.

  1. Ek Ong Kar Sat Naam Siri Wahe Guru: Detta mantra, i dess långa form, utförs varje morgon i början av Aquarian Sadhana. Det kan också chantas som ett eget mantra utan det långa formatet. Mantrat väcker kundalini, öppnar chakran och ger en känsla av lycksalighet/bloss.
  2. Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung: Detta mantra flödar i energier från solen, månen, jorden och i den oändliga gudomligheten och ger djupgående healing. Det ska chantas för egen skull men också för att skicka healing till andra.
  3. Ad Guray Nameh, Jugad Guray Nameh, Sat Guray Nameh, Siri Guru Dev-ay Nameh: Detta mantra sjungs för att väcka skyddande energi från universum. Detta mantra ska chantas tre gånger i följd och efter att ha gjort intoning med Adi Mantra.

Sat Nam,