Självförverkligande

Självförverkligande

Senast uppdaterad:

Vad är skillnaden mellan självförverkligande och förverkligande av självet?

Enligt psykosyntesen så tänker man att självförverkligande har ingen högre motivation av att utveckla det personliga självet. Jag som person nöjer mig med att komma i personlig psykosyntes med mina egenskaper och drifter. Jag synliggör mina delpersonligheter genom att medvetandegöra dem. Jag handlar i livet efter mina personliga värderingar och låter mina mål och valmöjligheter följa den psykosyntes som jag kommit fram till och är i harmoni med det.

Stillhet
Förverkligande av Självet har en högre motivation, en längtan att förenas med det universella Självet, vilket gör att jag kan se bortom mitt ego. | bildkälla: Pixabay.com

Att förenas med det universella Självet

Förverkligande av Självet har en högre motivation. Genom att fortsätta utveckla det personliga självet mot det högre/transpersonella Självet kan jag förenas med det universella Självet. Det finns i en längtan och insikt i mig som människa att aktivera och uttrycka de möjligheter och egenskaper som ligger i det övermedvetna, så som kreativitet, intuition och kärlek.

Detta sker i tre stadier enligt psykosyntesen. Det första som sker är att jag blir direkt medveten om Självet. Nästa steg (andra stadiet) är att, efter medvetandegörandet, startar en förening med mitt personliga själv och det högre/transpersonella Självet. Det tredje stadiet är när sammansmältningen mellan det högre/transpersonella Självet och det universella Självet tar sig i uttryck och jag som person agerar efter högre syften. Jag “vet” intuitivt att det är gott för både mig själv och andra.

Sat Nam,