Den skickliga viljan

Den skickliga viljan

Senast uppdaterad:

Att balansera viljan i harmoni

För att inte ge allt jag har i början av ett projekt behöver jag balansera min energi med att utveckla min skickliga viljas egenskaper

Egenskaper som behärskning, kontroll, disciplin och återhållsamhet ligger nära den starka viljans mer dynamiska och intensiva egenskaper. För att hålla tillbaka min “igångsättarvilja” (den starka viljan) behöver jag utöva lite kontroll över den. Om jag kör på som en ångvält i början av ett projekt så kommer det aldrig att hålla. Jag bränns upp. Blir till aska och så har jag inte lyckats med det jag vill uppnå.

Balansgång
Små steg blir till slut ett helt kliv över tröskeln. Det gäller att utnyttja min viljas egenskaper och samtidigt hålla balansen när jag gör det. | bildkälla: Pixabay.com

Att hålla ut

Även om min motivation och kreativitet gör mig nästan hög på det jag vill skapa så krävs det lite återhållsamhet för att räcka till, både som människa men också för att omvandla den starka viljan till mer skicklig vilja. Den skickliga viljans egenskaper balanserar den starka viljans, och gör jag det konstruktivt kan jag finna lösningar och möjligheter när jag möter den berömda tröskeln. Den platå jag känner när min motivation tryter.

Jag lär mig att behärska min nya förmåga. Om jag hushållar med min energi, räcker jag till för hela projektets livstid. Alla är vi barn i början men med fokuserad målmedvetenhet så förverkligar jag min potential. Det är nu som jag kan skapa återhämtning och drivkraft för att ro iland det jag vill göra. Skickligheten ligger i att balansera den starka viljans egenskaper; att gata när det behövs och hålla igen för att inte dra iväg. Som en ventil.

Sat Nam,