Släpp taget – ha tillit!

Let go – let God. Släpp taget och ha tillit till det högsta bästa.

Genom att måla och tolka mina bilder efter symboliskt och kognitivt perspektiv lär jag känna mig själv. Jag kan släppa taget om sorg och stress som följt med mig genom min livstid. Jag lär mig också fånga upp det jag upplever som svårt i min omgivning och förstår att det är min inre spegling av mitt undermedvetna som skapar upplevelsen. Bildtolkning i sin essens.

Jag var på bildtolkningskurs i veckan som var. En metod i att förstå sitt undermedvetna genom att tolka bilder man skapar ur ett symboliskt och kognitivt perspektiv. Det finns inte en chans att jag undkommer mig själv när jag skapar dessa bilder. Mitt undermedvetna talar till mig och ju mer jag tolkar bilden desto mer lär jag känna mig själv. Så väl som mina skuggsidor men även mina solsidor. Kunde du utforska dina behov och rädslor från förra veckans inlägg?

Släppa taget och ha tillit

Min största upplevelse var att jag kunde släppa den sorg jag haft med mig så länge jag kan minnas. Och jag släpper taget genom att rita sorgen som en fågel som flyger mot frihet. Den finns inte “fångad” i mig längre , utan är fri och jag kan läka. Filosofin bakom kursen är att vi skapar vår verklighet genom vårt undermedvetna. Jag målar nya och målar om mina bilder, i hur jag vill känna, tänka och förhålla mig, från den stunden (då bilden skapas) och framöver. Många av mina inre sår har läkt genom detta sätt.

Det finns en liknande filosofi och tankesätt i Law of Attraction (Attraktionslagen), Dreamality eller inom psykosyntesens Som om; att vi skapar vårt nu genom vårt undermedvetna. Jag valt att gå den här kursen för att utmana mig själv. Där bildspråket ger mig, ett språk och en tolkning av mitt undermedvetna; och på så sätt kan jag påverka mitt medvetna och skapa ett mer harmoniskt nu. Dvs jag gör det undermedvetna synligt genom bilden jag ritat och sedan tolkas det efter ett schematiskt kognitivt mönster.

hopp, tillit, potential. fokus, koncentration, prestation
Potentialen att vara den jag Är gör att jag vågar ta språnget i att leva ett liv som jag själv skapar utifrån mitt inre och inte genom yttre påverkan. | bildkälla: Pixabay.com

Prestation och den inre kritikern

Som ett brev på posten, och speciellt när jag ska skapa genom bild, så visas min presterare. Gärna tillsammans med min inre kritiker som agerar både jury, domare och bödel. Allt på samma gång. En väldigt tung och hämmande egenskap inom mig som jag inte gillar. Speciellt om den får ta för stor plats i mitt skapande.

För att inte trigga igång den egenskapen hos mig så väljer jag att “utmana” den, dvs gå utanför min komfortzon — eller kanske ruta in den… jag ger mig inget utrymme i att prestera eller kritisera. Jag gör det genom att rita på enkelt skrivpapper med de tjockaste vaxkritorna jag hittar. Dessutom ritar jag på tid (ca 3 min per bild). Då “hinner” inte mitt “ego” börja döma eller skapa tankemönster i mig som gör att jag sabbar för mig själv. Det fungerar för mig och jag släpper taget och låter mig flyta med.

För att konkretisera lite, så menar jag med att släppa taget; att det handlar om att släppa taget om sina inre hinder och blockeringar. Inte att släppa taget om dem så att de härjar fritt och gör livet surt, utan mer att släppa taget om dem som en “normalitet”. Utmana dig själv genom att bryta dina egna tankemönster och blockeringar.

Om du har liknande bekymmer med prestation och inre kritiker, kanske något liknande fungerar för dig? Eller gör du på något annat sätt när det inre kritikern eller presteraren sätter igång sin klagokör?

Omgivningens blockeringar

Det kan även handla om omgivningens blockeringar. Ibland kan det vara så att vi själva upplever att vi inte har några “problem” med tex en situation som vi försöker lösa. Utan det kan vara vår omgivning som inte möter upp oss, och det i sin tur kan upplevas som otillräckligt och svårhanterligt. Genom att se detta, ser du också ditt undermedvetnas spegling som är en del av dig.

De yttre blockeringar (utom trauma och chock) är en spegling av ditt och mitt inre. Det vårt undermedvetna projicerar ut, det skapar vårt medvetna i nuet (enligt mitt sätt att se på livet). Därför går jag på bildtolkning och lär mig symbolernas språk. Jag behöver en kreativ och kärleksfull metod som hjälper mig att bryta ny mark på ett djupare plan inom mig själv.

Vad för blockering upplever du hos andra när du försöker lösa (jobbig?) situationer i livet? Vad för blockering upplever du i situationen? Kan du se mönster i din yttre omgivning som finns i dig?

Sat Nam,