Stjärndiagram – mitt sinne

Psykosyntesens stjärndiagram

Mitt sinne är som ett kretslopp. Det spelar mig spratt, det talar till mig och det triggar igång mina känslor. När jag tycker mig har kontroll över det så dyker något annat upp. Inom kundaliniyogan talar man om de tjattrande aporna – tankar som alltid ljuder, för helt tyst blir det ju inte. För att komma i harmoni med tankar och känslor så kan man meditera men ibland så kanske man kan behöva en förklaringsmodell.

R. Assagiolis stjärndiagram inom psykosyntesen.

Inom psykosyntesen talar man om Stjärnan – det diagram där våra vanligaste psykologiska funktioner har fått varsin stjärnspets. Jaget, eller det personliga självet, ligger i mitten av stjärnan och representeras av Viljan. Det är min medvetna Vilja som jag styr mina funktioner med. Runt omkring min Vilja ligger mina psykologiska funktioner som ger mig en uppfattad information om min verklighet (stjärnspetsarna).

De psykologiska funktionerna i diagrammet:

  1. Sinnesförnimmelser
  2. Känslor
  3. Impuls/Begär
  4. Fantasi
  5. Tankar
  6. Intuition
  7. Viljan
  8. Det medvetna självet

Samspelet mellan mina sinnen och min vilja

Jag tar in min omvärld via mina sinnen som ger upphov till känslor som sedan triggar igång impulser/begär. För att kunna uppfylla dessa använder jag fantasin till att föda tankar som via intuitionen hjälper mig att fatta beslut, med eller utan medveten Vilja.

Stjärndiagrammet vill visa detta samspel där en centrerad vilja används av jaget för att påverka dessa psykologiska funktioner. Jaget styr och reglerar deras påverkan över min personlighet. Ju mer medveten jag blir om mina olika delpersonligheter och deras påverkan på min person desto mer medveten om min vilja blir jag. Genom att bli medveten om hur mina sinnen ger upphov till känslor och impulser/begär och hur dessa påverkar min fantasi och mina tankar kan jag aktivt använda min vilja till att styra mina beslut via intuitionen.

Sat Nam,