Utvecklande samtal och personlig coaching för dig som vill hitta din inre kreativitet och skapa plats för dig i ditt liv

Tidshjul – synliggöra förändringsområden

Tidshjul – synliggöra förändringsområden

Det där med tid – vad är det egentligen?

Enligt Wikipedia är tid en grundläggande dimension i vår tillvaro som gör att vi kan beskriva händelser i vad som skett, vad som sker nu och vad som kommer att hända senare.

Det finns en skillnad mellan faktisk och upplevd tid. Efter en stressig arbetsdag på vanliga åtta timmar kan det kännas som om det inte finns energi kvar till annat. Faktisk tid är åtta timmar medan den upplevda är minst det dubbla om inte mer. Omvänt kan en skön semesterdag vara hur innehållsrik som helst och ändå finns energi kvar när kvällen kommer. Den faktiska tiden är hela dagen men den upplevda är endast någon timme (mer eller mindre).

livsområden
Livsområden | grafik: Carola Lööf

Övning i att skissa sitt tidshjul

En övning för att underlätta identifiering av tid kan vara att skissa upp ett tidshjul som sträcker sig över ett dygn och beskriver nuläget.

A) Börja med att göra en inventering av dina olika livsområden, t.ex. sömn/ vila, familj, arbete, motion osv. Skriv ner på ett papper.

B) Ta ett papper och rita en cirkel som symboliserar ditt dygn (24 timmar). Dela upp cirkeln i tårtbitar som beskriver dina livsområden som de ser ut just nu. Ge vart och ett av dina livsområden det utrymme som motsvarar den tid som du faktiskt ägnar åt just det området. (se bildexempel)

C) Titta på ditt tidshjul. Är du nöjd med den tid och energi som du lägger på olika delar av ditt liv? Kan du se något du skulle vilja ta bort eller ägna mindre tid åt? Finns det något som du är nöjd med och kanske t.o.m. skulle vilja ägna mer tid år? Finns det något som du skulle vilja få plats med men som du inte ger utrymme åt ditt liv idag?

Efter att jag synliggjort mitt tidshjul, ritade jag upp ett nytt där jag plockade bort tidstjuvar och la till de saker som jag faktiskt ville göra och ägna tid till. Det stora arbetet är att forma livet efter det som önskas. Jag har ritat om mitt tidshjul ett par gånger, men alltid utgått efter balans och harmoni.

Övning att ladda ned
Skapa plats för dig i ditt liv.pdf 

Sat Nam,