Utvecklande samtal med Carola

Personlig coaching och terapi som gör skillnad

Skapa plats för dig själv i ditt liv redan idag

Värderad riktning

Dina inre livsvärden ger dig kompassriktningen för meningsfulla handlingsval

Meningsfullt handlande

Att vara den som väljer hur du agerar istället för att dina impulser styr dig.

Medveten närvaro

Du är närvarande i nuet med hela din uppmärksamhet på det som sker inom dig

R

Accepterat synsätt

Din öppenhet gentemot dina känslor och tankar leder dig till meningsfullaktighet

Jag är ditt samtalsstöd

Känns det som att det är dags för en förändring i ditt liv? Men du vet inte vart du ska börja?

Utvecklande Samtal för dig som vill hitta din inre kreativitet och skapa plats för dig själv i ditt liv. Du får tillfälle att reflektera över dina behov och värderingar, vilket ger dig en högre frihetsgrad i att förverkliga dina drömmar. Samtalet ger dig modet att våga utmana dig själv i att finna inre lösningar och aktivt gå mot ett meningsfullt handlande.

Vad är Utvecklande samtal?

Stödjande

Stödjer din process för självutveckling och synliggör självberättelser som inte gynnar dig. Lyfter fram balansen mellan tanke-känsla-handling.

Upplevelsebaserat

Aktiva samtalssessioner med metaforer, guidade meditationer och övningar som leder dig till nytt förhållningssätt gentemot dina inre upplevelser.

Coaching/terapi

Samtalen är en fördjupning av olika modeller som hjälper dig till att arbeta med inre upplevelser och yttre beteende.

Hur vet jag att Utvecklande samtal är rätt för mig?

Oavsett vilken frågeställning som finns inom dig kan Utvecklande samtal vara ett alternativ till att söka reda på svaren. Samtalen kan handla om att öka din självkänsla/självförtroende, byta eller förbättra din jobbsituation, finna din inre ledare, stresshantering, mental träning eller gå mot en ny livsinriktning, m.m.

Utvecklande samtal ger dig:
 • Insikter i att sträva framåt med mod och energi
 • Möjlighet att arbeta med kreativa verktyg för att då djupare kunskap
 • En djupare kontakt med dig själv och en tydligare bild av vad du verkligen vill
 • Självkänsla i att vara den som skapar plats för dig i ditt liv
 • En handlingsplan av det du vill uppnå och hur du ska nå dit

Samtalen ger dig möjligheter till inre förändringsarbete i konkret mening genom handlingsbeslut och strategier som praktiseras mellan varje samtalssession.

Genom att förstå dig själv skapar du:

En tillvaro där meningsfullt handlande är av mer betydelse än känslomässigt undvikande. Med inre tydlighet och medveten närvaro kan du tillåta obekväma känslor och tankar få finnas. Du finner en större självacceptans för hela dig.

Samtalen kan handla om:
 • Osäkerhet, bristande självtillit, självkänsla/självförtroende
 • Förbättra jobbsituation, arbetsrelaterade svårigheter
 • Att finna ditt inre ledarskap
 • Beslut inför livsval, yrkesval/studier
 • Stress, utmattning
 • Mental träning
 • Sorgbearbetning
 • Nedstämdhet, depression
 • M.m.
Du är en del av processen genom:

Aktiva samtalssessioner där ACT (Acceptance Commitment Therapy) och Psykosyntes är två sk. upplevelsebaserade terapiformer. Samtalen är ett samarbete mellan dig och mig där jag är en resurs, ett bollplank och stöd, för att möjliggöra din utveckling och förändring. Vad som ska förändras avgörs av dig – det är du som sitter på svaren.

Samtalens teoretiska plattform är:
 • ACT (Acceptance Commitment Therapy) som är en vidareutveckling av KBT (Kognitiv beteendeterapi). Modellen erbjuder en genväg förbi det språkliga tänkandet genom sin grund från en nyare form av inlärningspsykologi, (RTF (Relation Frame Theory)). ACT går direkt till upplevandet av vårt tänkande med hjälp av metaforer, övningar, värderiktade handlingsval och förändring.
 • Psykosyntesen bygger på att varje människa är unik och har en egen potential till utveckling. Inom psykosyntesen är viljan och det egna ansvaret centrala begrepp. Vi behöver omsätta våra insikter till praktiskt handlande i vardagen och för att kunna göra det behöver vi utveckla vår vilja.

Så här jobbar jag

Med stöd och support hjälper jag dig till att finna insikter om dig själv och så att du kan fullfölja skapandet av ett meningsfullt handlade i ditt liv. I mitt arbetssätt utgår jag ifrån sk. “Kognitiv psykosyntes” och ACT, vilket betyder att jag arbetar utifrån ditt Här och Nu. Tillsammans balanserar vi tanke-känsla-handling till en enhet, och det är inte förrän du uppnått denna balans som möjligheten i att skapa en meningsfull tillvaro uppkommer.

Du påbörjar en inre utveckling och förändring där du möter hela dig – kropp, själ, tankar och känslor. Med övningar, metaforer, guidade meditationer och välbeprövade samtalstekniker inom coaching och ACT-terapi tar vi fram det du vill skapa i ditt liv. Det är du som sitter på svaren.

Dharma betyder livssyfte, att leva efter sin inre visdom. Min erfarenhet av att möta mina egna inre hinder och rädslor, tankemönster och beteende gör att jag kan förstå dig och de utmaningar du står inför. Jag ser Utvecklande samtal som en resa där du bestämmer färdriktningen och jag följer med som ett stöd på vägen.

Har du en fråga?