Värdegrund: harmoni

Värdegrund: harmoni

Senast uppdaterad:

Inre harmoni skapar balans

Att vara i samklang med mig själv, känna samstämmighet med naturen, ha en inre balans som ger mig styrka att klara av livet, finna frid, ro och enighet. För mig är det så självklart att ha värderingen harmoni. Varför är det då så svårt för mig att känna den? Jag lever med en inre oro och en lätt ångest för det mesta. Det kan skapa oreda i mitt liv om jag ger det utrymme att härja fritt. Min utmattningsdepression för många år sedan är ett resultat av inre obalans och disharmoni. Rehabiliteringen för mig var att lära känna mig själv som människa. Bli den jag är.

Jag har kommit till insikt att ju mer jag lär känna mig själv desto mer inre harmoni och balans känner jag. Det är inte så lätt att blåsa omkull mig längre och jag vet var jag står någonstans idag. Men det är färskvara. Jag behöver se till mitt inre, ta ansvar över det och stämma av min inre oro mot vad som är sant. Många rädslor har jag dämpat och rent av tagit bort genom att stämma av mig själv mot vad som faktiskt är. Vända mina negativa tankar till mer neutrala, använda mina livserfarenheter till ett mer positivt livsperspektiv. Våga fatta beslut från mitt hjärta istället från mitt intellekt.

Hjärta och harmoni
Självrespekt är att värdesätta mig själv, att jag accepterar mig själv för den jag är. | bildkälla: Pixabay.com

Våga känna självrespekt.

Harmoni som värdering är för mig livsviktig. Det är en värdering som jag har som livsriktmärke. Är något i obalans i mig behöver jag ta ansvar över det och korrigera från ett kärleksfullt perspektiv mot mig själv och min omgivning. Det handlar inte om att bejaka sitt ego och få sina behov tillfredsställa av andra, utan för mig handlar det om att jag vågar se mina skuggsidor och omfamna dem. Att jag accepterar mig själv för den jag är.

”Harmoni inom mig skapar jag genom att växa som människa. Ju mer jag lär känna mig själv desto ödmjukare behöver jag vara mot mina medmänniskor. Att kontinuerligt utbilda mig, träna yoga och vara hängiven min egen Sadhana gör att jag kan vara sann mot mig själv och dig.”

Hur lever du i harmoni?

Sat Nam,