Värdegrund: medkänsla

Värdegrund: medkänsla

Senast uppdaterad:

Att våga gå fredens väg

Jag brukar säga till min dotter att älska är att älska med en öppen hand, ett öppet hjärta. Att älska med öppet hjärta är att vara beredd att mista och i den insikten blir vi ödmjuka och kan visa medkänsla. För det är när vi krampaktigt håller fast vid någon (eller något) som vi kväver och villkorar kärleken.

Desidentifikation, jag särskiljer mig ifrån dig, jag lever inte i mina känslodramer, jag dirigerar min inre orkester av egenskaper och delpersonligheter, jag ser till att mina egna behov blir uppfyllda utan att skada mig (eller andra). Det är inte förrän då jag kan känna medkänsla till mig själv och visa det för andra.

Förlåtelse
Villkorslös kärlek, ett förlåtande perspektiv, en acceptans för tingens ordning, en neutralitet, en inre balans och harmoni – det är medkänsla för mig. | foto: Carola Lööf

Medkänsla finns i fredlighet

Villkorslös kärlek, ett förlåtande perspektiv, en acceptans för tingens ordning, en neutralitet, en inre balans och harmoni. Medkänsla är färskvara och behöver påminnas i ett samhälle där prestation premieras. Att gå förbi kvinnan utanför Hemköp utan att ens se henne är för mig ett kallt samhälle. Jag kanske inte har möjlighet att hjälpa men jag behöver inte skada henne genom att inte se hennes situation. Mer än så behövs inte…

Inom den yogiska filosofin lyfts medkänsla som en viktig hörnsten. Alla situationer i livet bör (ska) lösas utan våld. Finns det ingen uppenbar fredlig lösning på ett problem där våld brukas, så får man sätta sig ned och meditera, tills man kommer på en fredlig lösning. En enkel teknik i att gynna ett fredssamhälle, men helt uppenbart svår att utföra.

“Medkänsla visar jag genom att ha ett öppet hjärta och sinne mot dig. Det som sker ska alltid vara vänligt, omtänksamt, medkännande och förlåtande. Jag är införstådd med att jag har min dharma; min livsväg, vilket innebär att jag inför livets olika skiften och utmaningar behöver vara grundad och stabil.”

Hur visar du medkänsla i din vardag?

Sat Nam,