Värdegrund: respekt

Värdegrund: respekt

Senast uppdaterad:

Hänsynsfullhet ger respekt

När jag söker på ordet respekt så får jag upp definition; ”är ungefär att visa eller att känna att man värdesätter någon” (ne.se). Jag hittar synonymer som: aktning, vördnad, omtanke, hänsyn, högaktning, prestige, anseende, uppskattning, erkännande, förtroende, auktoritet, pondus, myndighet, fruktan, rädsla. Enligt Wikipedia: ”betecknar i vardagligt tal aktning eller vördnad för en person. Mer konkret innebär detta att man värdesätter en persons egenskaper. Respekt kan även kännas och visas för abstrakta ting, som en nation eller religion.”

Det jag tänker om ordet respekt, är att jag som individ känner en viss vördnad för någon eller något. Det gör att jag agerar på ett omtänksamt och hänsynstagande sätt, men att det är jag som avgör när jag känner den (respektfulla) vördnaden eller ej. Att känna respekt sker inte per automatik och är inget som kan krävas av mig som individ.

Vördnad
Ju mer jag värdesätter mig själv desto mer vördnad kan jag känna inför livet. | bildkälla: Pixabay.com

Den egna viljan

Jag ser det som att det ligger ett val i värderingen respekt. Hänsyn och omsorg går att visa sin omgivning oavsett om jag känner det eller inte. Jag kanske har ett sådant arbete där hänsyn måste tas genom att inte tala högt i mobilen eftersom det är störande i den miljön. Det betyder inte att jag känner en viss vördnad inför alla dem som arbetar där – jag tar hänsyn till dem för att gynna arbetsmiljön. Jag lär mig ett beteende som gynnar helheten, men jag kanske inte känner någon respekt inför det.

Att utöva skrämselpropaganda för att kräva respekt från sin omgivning tror jag inte på; där av valet och att värderingen är svår att kräva eftersom den utgår från individen och inte omvärlden. Tidigare arbetsgivare har ofta haft respekt som värdegrund (även jag har det). Respekt mellan människor, mellan avdelningar, mellan det ena och det andra. Det är svårt att gjuta in den värderingen i en organisation men ack så nödvändig eftersom vi människor tenderar att tappa fokus lite då och då. För mig är respekt att visa omtanke och hänsyn på ett mer omsorgsfullt sätt än vad som generellt gäller. Det finns ett högre seende i det.

“Respekt för våra olikheter: moraliska, sociala och religiösa ståndpunkter, visar jag genom total hänsyn till din integritet. Jag representerar mig själv, mina lärare och mina skolor inom yoga och psykosyntes på ett korrekt och sanningsenligt sätt i alla sammanhang; så att mina intentioner är tydliga för dig.”

Hur visar du dig själv (och andra) respekt?

Sat Nam,