Viljans egenskaper

Viljans egenskaper

Senast uppdaterad:

Att använda viljans egenskaper för mig mot mitt mål

Inom psykosyntesen talar man om viljans egenskaper hos dem som utövar sin vilja medvetet. Att känna till detta gör att jag kan träna den för att, när jag behöver, ta fram dess egenskaper i rätt proportion för att uppfylla mitt mål.

Energi – dynamisk kraft – intensitet

Är den starka viljans kännetecken. Ingjuter energi för det jag vill åstadkomma men kan också vara skadligt för mitt syfte och göra skada både hos mig själv och andra om den blir för stark. Jag behöver balansera denna egenskap och använda den vid rätt tillfälle då jag vill sätta igång saker och ting. Denna egenskap är en katalysator för att uppnå mitt mål, inte dess drivkraft.

Behärskning – kontroll – disciplin

Dessa egenskaper ligger nära den starka viljan eftersom det krävs energi till en början att vidmakthålla kontroll och disciplin. Men utövas dessa egenskaper balanserat och konstruktivt kan jag utnyttja detta på bästa sätt, vilket föder den skickliga viljan. Alla är vi barn i början med med fokuserad målmedvetenhet så förverkligar jag min potential. Jag behärskar min nya förmåga.

Koncentration – inriktning på ett enda mål – uppmärksamhet

Om dessa egenskaper saknas kan viljan bli overksam. Fokusering och koncentration skapas av uppmärksamhet. Den skickliga viljan stärks i dessa egenskaper genom att träna eller utöva meditation. När jag förenar kontroll och koncentration till det jag vill göra är det viktigt att fokuseringen är stadigt inställt på handlingarna bakom målet. Att alltid ha motiven/syftet i minnet är viktigt, annars tappas lätt intresset och då blir viljan overksam.

Beslutsamhet – beslutsförmåga – handlingskraft

För att jag inte ska agera på impuls eller att bli handlingsförlamad ger dessa egenskaper mig insikter i den skickliga viljas återhållsamhet i att finna rätt beslut. När valmöjligheter presenteras framför mig behöver jag överväga dem för att på bästa sätt komma fram till vad nästa steg är. Därefter beslutar jag mig och genomför mitt beslut.

Ihärdighet – uthållighet – tålamod

För vissa uppgifter som kräver lång tid behöver jag målmedvetet och ihärdigt ge mer energi till. Tålmodigt handlar jag enligt den skickliga viljans yttersta egenskap för att uppnå mitt mål. Rom byggdes inte på en dag utan sten för sten grundlade staden.

Initiativförmåga – mod – dristighet

Livet är föränderligt och så är också målet. Att ha en insikt i detta gör att jag är medveten om att ny händelseutveckling behöver nya beslut. Jag har det längre perspektivet eller min vision för målet när nya initiativ behöver tas för att föra mig framåt dit jag vill.

Organisation – integration – syntes

Denna egenskap tillåter viljan att fylla sin unika och specifika funktion vilket leder till harmoniskt samarbete mellan min egna personliga vilja och den högre transpersonella viljan. Detta ger synergier mellan mina yttre handlingar eftersom de verkar för det stora hela samtidigt som jag uppfyller mitt hjärtas röst; min vilja.

Sat Nam,