Visualisera som om…

Visualisera som om…

Senast uppdaterad:

En del av attraktionslagen är att tänka “som om”

Det finns ett uttryck som går “fake it until you make it”. Det vill säga att jag agerar som om jag redan hade förmågan att göra vad det är nu jag vill göra. Att jag både i tanke och handling redan är framme vid målet. Men varför lägga till sig med en handling som inte riktigt är sann?

För mig handlar det om affirmation och visualisering. Jag agerar, tänker och känner “som om” jag redan befinner mig i det eftersträvansvärda inre tillståndet eller Är i det yttre läget. Att använda “som om” är att jag föreställer mig det önskade läget innan det inträffar. Jag sätter mig in i det önskade känslotillståndet genom min kroppshållning, tankar och reflektioner. Jag är “där”. Jag har “uppnått” läget. Genom att göra så förändras min viljeakt till att gå från det motsatta till det önskade tillståndet. Vilket leder till att jag lyckas nå mitt mål.

Segervis
För mig handlar det om affirmation, att använda “som om” är att jag föreställer mig det önskade läget innan det inträffar. | bildkälla: Shutterstock

Att uppbåda mod som inte finns

När jag ska hålla ett föredrag eller en utbildning känner jag mig ofta nervös innan. Tankar som ”duger jag” eller ”inte kan väl jag” gör att jag känner en oro och min självkänsla sjunker. Men med ett djupt andetag, en sträckt kroppshållning och med ett inre tillstånd där jag tänker att ”det här kan jag” – gör att jag agerar som om mitt självförtroende och självkänsla är på topp. Genom att agera som om mitt inre tillstånd är energimässigt på topp utstrålar jag också den energin – och allt går galant. Efteråt känner jag mig ofta upprymd och stärkt både i själ och hjärta och kan inte alls förstår varför jag hade en sådan vånda innan.

Sat Nam,