Utvecklande samtal, Reiki och Kundaliniyoga

Blogg – Din personliga coach

Carola Lööf

Boka samtalstid

Hos mig kan du boka tid för Utvecklande samtal inom psykosyntes och ACT (Acceptance Commitment Therapy)

Din personliga coach

I bloggen “Din personliga coach” kan du läsa om och bli inspirerad av #coaching #psykosyntes #reiki #ACT och #kundaliniyoga – och mina tankar om livet

Skapa en meningsfull tillvaro

Finn din superkraft och gör skillnad för dig själv i ditt liv

Drömmer du om att ta steget till ett “nytt” liv men vet inte hur? Sitter du fast och vet inte hur du ska komma vidare? Eller känner du dig stressad och behöver hjälp att hantera det? Oavsett vad du funderar på kan Utvecklande samtal vara ett alternativ till att söka reda på svaren. Du får tillfälle att reflektera över dina behov och värderingar och öva dig i att bryta beteendemönster som inte är gynnsamma. Samtalet ger dig modet att våga utmana dig själv i att finna inre lösningar och aktivt gå mot en meningsfull tillvaro.

Utvecklande samtal ger dig:

Insikter i att sträva framåt med mod och energi

Möjlighet att arbeta med kreativa verktyg för att nå djupare kunskap om dig själv

Djupare kontakt med ditt inre och en tydligare bild av vad du verkligen vill

Ökad självkänsla i att vara den som skapar plats för dig i ditt liv

En handlingsplan i det du vill uppnå och hur du ska nå dit

”Genom att förstå din egen superkraft skapar du värde för dig i ditt liv.”

Värderad riktning

Dina inre livsvärden ger dig kompassriktningen för meningsfulla handlingsval

Meningsfullt handlande

Att vara den som väljer hur du agerar istället för att dina impulser styr dig.

Medveten närvaro

Du är närvarande i nuet med hela din uppmärksamhet på det som sker inom dig

R

Accepterat synsätt

Din inre öppenhet till dina känslor och tankar leder dig till meningsfullaktighet

Vill du skapa en förändring men vet inte hur?

Längtan efter förändring kan ge en känsla av osäkerhet. Att känna sig otrygg när själen vill leva efter sitt sanna uttryck är en utmaning. För att du ska kunna göra en bestående förändring hos dig själv kan du behöva se dina rädslor och hinder för vad de är, och inte vad du tror att de är. Utvecklande samtal har förmågan att öppna upp ditt inre och få dig att bli medveten om din egen superkraft.

Vad går ACT (Acceptance Commitment Therapy) ut på?

ACT går ut på att stödja dig i att välja ett mer meningsfullt handlande i ditt liv oavsett vilka dina förutsättningar är. Det handlar inte om rätt eller fel utan om vilket inre perspektiv du har tagit på dig själv. Antingen är detta inre perspektiv hjälpsamt och du lever meningsfullt, eller så är det ett hinder som kan leda till handlingar som du egentligen inte vill stå för.

Vad är Psykosyntes? Är det vedertaget?

Psykosyntes är en psykologi för självförverkligande. Det är också en lära om kärlek som accepterar dig som du är och manar fram det du kan bli, din potential. Psykosyntesen bygger på att varje människa är unik och har en egen potential till utveckling. När du tar ansvar har du också hittat din vilja. Om du verkligen vill få fäste i livet och förändra djupt rotade mönster kräver denna medvetandeprocess styrning och val. Detta är grunden i psykosyntesen som har utvecklats av Roberto Assagioli.

Finns det något vetenskapligt stöd för ACT och Psykosyntes?

Det finns ett stort antal studier som utförts under senare år och som bekräftat att ACT är en verksam terapimodell med bred användbarhet. ACT baseras på RFT (Relation Frame Theory) som är en nyare inlärningspsykologisk teori. RFT utgår ifrån att människans beteende styrs av inre föreställningar, slutsatser och våra egna tankar om oss själva – till skillnad från djuren som agerar på instinkt. Studier för Psykosyntes finns men inte lika omfattande. Tex så visar ett utvecklingsprogram under tre månader att Psykosyntes kan förebygga utbrändhet, stärka emotionell intelligens, ge ökad upplevd lycka och ökad upplevelse av mening (International Journal of Stress Management (2005)).

Hur går Utvecklande samtal till?

Både ACT och Psykosyntes är sk. upplevelseterapi. Med hjälp av metaforer, guidade meditationer och övningar både under samtalet och i “hemläxa” ger det dig möjlighet till nya förhållningssätt gentemot dina inre upplevelser, minnen, föreställningar, farhågor och självberättelser. Som din samtalspartner är jag inte “experten” som visar vägen, utan snarare ett stöd för dig att komma i kontakt med dina personliga livsvärden. Det är du som sitter på svaren.

Vad menas med inre perspektiv och självberättelser?

Det du berättar för dig själv, dina inre historier (perspektiv), påverkar ditt dagliga liv genom ditt handlande (beteende). Har din självberättelse utrymme för självtolerans och självmedkänsla skapas ett grundläggande värde för dig som individ och du agerar därefter. Men om du har fastnat i en negativ självbild kan det vara av betydelse att utforska andra möjliga självberättelser och gå mot ett mer meningsfullt handlande.

Om Carola och bloggen

Jag heter Carola och är samtalscoach inom Psykosyntes, blivande ACT-terapeut och bloggare. Funderar du på att förverkliga en dröm som du haft länge men vet inte riktigt hur? Genom utvecklande samtal (coaching/terapi) och att skriva i bloggen Din personliga coach ger jag dig tillfälle för reflektion och en möjlighet i att skapa plats för dig själv i ditt liv.

I mitt arbetssätt utgår jag ifrån så kallad “kognitiv psykosyntes” och ACT (Acceptans Commitment Therapy), vilket betyder att jag arbetar utifrån Här och Nu. Tillsammans balanserar vi tanke-känsla-handling till en enhet, och det är inte förrän du uppnått denna balans som möjligheten i att skapa en meningsfull tillvaro uppkommer.

Tidshjul – synliggöra förändringsområden

Det där med tid – vad är det egentligen? Det finns en skillnad mellan faktisk och upplevd tid. Efter en stressig arbetsdag på vanliga åtta timmar kan det kännas som om det inte finns energi kvar till annat. Faktisk tid är åtta timmar medan den upplevda är minst det dubbla om inte mer. Efter att jag synliggjort mitt tidshjul, ritade jag upp ett nytt där jag plockade bort tidstjuvar och la till de saker som jag faktiskt ville göra och ägna tid till. Det stora arbetet är att forma livet efter det som önskas.

Personligt växande med coaching

Vill du skapa livsharmoni, leva i din fulla kraft eller väcka din passion? Vill du skapa(mer) plats för dig i ditt liv? Personligt växande med coaching som samtalsmetodik utgår vi ifrån nuet och fortsätter till ditt mål. Det ger dig tillfälle att reflektera, finna...

Coaching som stresshantering

Jag tog hjälp av en coach för att lära mig stresshantering Min utbildning till samtalscoach använde jag dels för att lära mig professionen men också för att lära mig hantera livet (stresshantering kort och gott). Mitt skifteår (2012) var stökigt med många orosmoment i...

Vad är Reikimassage?

Återhämtande och välgörande massage Jag brukar säga att det finns olika sorters massageformer. Det finns knådande och muskelarbetande som t.ex idrotts- eller bindevävsmassage. Där går man på djupet och behandlar den fysiska kroppen för att mjuka upp muskler och...

Vad är yoga?

En förening mellan kropp och själ Yoga betyder förening (union) - en teknik i att medvetandegöra sammansmältning av självet och det universella självet för att bli en enhet. Yoga är också en disciplin för att skapa balans mellan kropp, själ och sinne. Det görs genom...

Din personliga coach

Bloggen som inspirerar dig till att skapa plats för dig själv och göra skillnad i ditt liv

Den inre Kontrollanten

Den inre Kontrollanten

Är inre kontroll samma som trygghet? Inom psykosyntesen talar vi om delpersonligheter, olika aspekter av vår personlighet. En inre kontrollant kan vara en av dem som kontrollerar sin omvärld för att skapa trygghet. Balansen ligger i att harmonisera kontrollanten med...

Det dansanta samtalet

Det dansanta samtalet

Samtalet är som en dans Den enda information jag har att tillgå när det gäller min klient är, förutom bokningsbekräftelsen, eventuell information om vad hen vill ta upp i samtalet och arbeta mot. Kanske har jag träffat klienten tidigare eller så är hen en ny...

Ens egna omdömen

Ens egna omdömen

Vikten av att inte sätta omdömen som ond, god, bra, dåligt, rätt, fel Inom coaching och terapi brukar man ibland samtala om inre motivation. Den kraft som får oss att göra saker och ting utanför vår egen bekvämlighetszon. Om vi är tillräckligt motiverade så lyckas vi...

Tidshjul – synliggöra förändringsområden

Tidshjul – synliggöra förändringsområden

Det där med tid – vad är det egentligen? Det finns en skillnad mellan faktisk och upplevd tid. Efter en stressig arbetsdag på vanliga åtta timmar kan det kännas som om det inte finns energi kvar till annat. Faktisk tid är åtta timmar medan den upplevda är minst det dubbla om inte mer. Efter att jag synliggjort mitt tidshjul, ritade jag upp ett nytt där jag plockade bort tidstjuvar och la till de saker som jag faktiskt ville göra och ägna tid till. Det stora arbetet är att forma livet efter det som önskas.

Nyårslöftets vara eller icke vara

Nyårslöftets vara eller icke vara

Vad kan vara mer föränderligt än ett nyårslöfte? Jag vet inte hur många nyårslöften jag brutit till mig själv av mig själv. Allt från att gå ned i vikt, arbeta mindre eller bli lyckligare. Min inre motståndskraft mot förändring är starkare än att uppnå målet och få...

Medveten andning

Medveten andning

Medveten andning till bättre hälsa Prana, apana, pranayama; konstiga benämningar på något som vi gör via vårt autonoma nervsystem. Det första och det sista vi gör i livet är att ta ett andetag. Ett djupt andetag för att starta vår livsväg och en djup suck för att...