Utvecklande samtal, Reiki och Kundaliniyoga

Blogg – Din personliga coach

Carola Lööf

Boka samtalstid

Hos mig kan du boka tid för Utvecklande samtal inom psykosyntes och ACT (Acceptance Commitment Therapy)

Din personliga coach

I bloggen “Din personliga coach” kan du läsa om och bli inspirerad av #coaching #psykosyntes #reiki #ACT och #kundaliniyoga – och mina tankar om livet
Skapa en meningsfull tillvaro

Finn din superkraft och gör skillnad för dig själv i ditt liv

Drömmer du om att ta steget till ett “nytt” liv men vet inte hur? Sitter du fast och vet inte hur du ska komma vidare? Eller känner du dig stressad och behöver hjälp att hantera det? Oavsett vad du funderar på kan Utvecklande samtal vara ett alternativ till att söka reda på svaren. Du får tillfälle att reflektera över dina behov och värderingar och öva dig i att bryta beteendemönster som inte är gynnsamma. Samtalet ger dig modet att våga utmana dig själv i att finna inre lösningar och aktivt gå mot en meningsfull tillvaro.

Utvecklande samtal ger dig:

Insikter i att sträva framåt med mod och energi

Möjlighet att arbeta med kreativa verktyg för att nå djupare kunskap om dig själv

Djupare kontakt med ditt inre och en tydligare bild av vad du verkligen vill

Ökad självkänsla i att vara den som skapar plats för dig i ditt liv

En handlingsplan i det du vill uppnå och hur du ska nå dit

”Genom att förstå din egen superkraft skapar du värde för dig i ditt liv.”

Värderad riktning

Dina inre livsvärden ger dig kompassriktningen för meningsfulla handlingsval

Meningsfullt handlande

Att vara den som väljer hur du agerar istället för att dina impulser styr dig.

Medveten närvaro

Du är närvarande i nuet med hela din uppmärksamhet på det som sker inom dig
R

Accepterat synsätt

Din inre öppenhet till dina känslor och tankar leder dig till meningsfullaktighet

Vill du skapa en förändring men vet inte hur?

Längtan efter förändring kan ge en känsla av osäkerhet. Att känna sig otrygg när själen vill leva efter sitt sanna uttryck är en utmaning. För att du ska kunna göra en bestående förändring hos dig själv kan du behöva se dina rädslor och hinder för vad de är, och inte vad du tror att de är. Utvecklande samtal har förmågan att öppna upp ditt inre och få dig att bli medveten om din egen superkraft.

Payson Logo

Vad går ACT (Acceptance Commitment Therapy) ut på?
ACT går ut på att stödja dig i att välja ett mer meningsfullt handlande i ditt liv oavsett vilka dina förutsättningar är. Det handlar inte om rätt eller fel utan om vilket inre perspektiv du har tagit på dig själv. Antingen är detta inre perspektiv hjälpsamt och du lever meningsfullt, eller så är det ett hinder som kan leda till handlingar som du egentligen inte vill stå för.
Vad är Psykosyntes? Är det vedertaget?
Psykosyntes är en psykologi för självförverkligande. Det är också en lära om kärlek som accepterar dig som du är och manar fram det du kan bli, din potential. Psykosyntesen bygger på att varje människa är unik och har en egen potential till utveckling. När du tar ansvar har du också hittat din vilja. Om du verkligen vill få fäste i livet och förändra djupt rotade mönster kräver denna medvetandeprocess styrning och val. Detta är grunden i psykosyntesen som har utvecklats av Roberto Assagioli.
Finns det något vetenskapligt stöd för ACT och Psykosyntes?
Det finns ett stort antal studier som utförts under senare år och som bekräftat att ACT är en verksam terapimodell med bred användbarhet. ACT baseras på RFT (Relation Frame Theory) som är en nyare inlärningspsykologisk teori. RFT utgår ifrån att människans beteende styrs av inre föreställningar, slutsatser och våra egna tankar om oss själva – till skillnad från djuren som agerar på instinkt. Studier för Psykosyntes finns men inte lika omfattande. Tex så visar ett utvecklingsprogram under tre månader att Psykosyntes kan förebygga utbrändhet, stärka emotionell intelligens, ge ökad upplevd lycka och ökad upplevelse av mening (International Journal of Stress Management (2005)).
Hur går Utvecklande samtal till?
Både ACT och Psykosyntes är sk. upplevelseterapi. Med hjälp av metaforer, guidade meditationer och övningar både under samtalet och i “hemläxa” ger det dig möjlighet till nya förhållningssätt gentemot dina inre upplevelser, minnen, föreställningar, farhågor och självberättelser. Som din samtalspartner är jag inte “experten” som visar vägen, utan snarare ett stöd för dig att komma i kontakt med dina personliga livsvärden. Det är du som sitter på svaren.
Vad menas med inre perspektiv och självberättelser?
Det du berättar för dig själv, dina inre historier (perspektiv), påverkar ditt dagliga liv genom ditt handlande (beteende). Har din självberättelse utrymme för självtolerans och självmedkänsla skapas ett grundläggande värde för dig som individ och du agerar därefter. Men om du har fastnat i en negativ självbild kan det vara av betydelse att utforska andra möjliga självberättelser och gå mot ett mer meningsfullt handlande.

Om Carola och bloggen

Jag heter Carola och är samtalscoach inom Psykosyntes, blivande ACT-terapeut och bloggare. Funderar du på att förverkliga en dröm som du haft länge men vet inte riktigt hur? Genom utvecklande samtal (coaching/terapi) och att skriva i bloggen Din personliga coach ger jag dig tillfälle för reflektion och en möjlighet i att skapa plats för dig själv i ditt liv.

I mitt arbetssätt utgår jag ifrån så kallad “kognitiv psykosyntes” och ACT (Acceptans Commitment Therapy), vilket betyder att jag arbetar utifrån Här och Nu. Tillsammans balanserar vi tanke-känsla-handling till en enhet, och det är inte förrän du uppnått denna balans som möjligheten i att skapa en meningsfull tillvaro uppkommer.

Meningsfull tid ger mervärde

När allt kommer omkring, så vill vi fylla vårt liv med meningsfull tid Det där med tid, vad är det egentligen? Tid är en grundläggande dimension i att mäta det förgångna, nuet och framtiden. Ofta upplever vi tiden som subjektiv och att den inte är konstant. En kliché...

Personligt växande med coaching

Vill du skapa livsharmoni, leva i din fulla kraft eller väcka din passion? Vill du skapa(mer) plats för dig i ditt liv? Personligt växande med coaching som samtalsmetodik utgår vi ifrån nuet och fortsätter till ditt mål. Det ger dig tillfälle att reflektera, finna...

Coaching som stresshantering

Jag tog hjälp av en coach för att lära mig stresshantering Min utbildning till samtalscoach använde jag dels för att lära mig professionen men också för att lära mig hantera livet (stresshantering kort och gott). Mitt skifteår (2012) var stökigt med många orosmoment i...

Vad är Reikimassage?

Återhämtande och välgörande massage Jag brukar säga att det finns olika sorters massageformer. Det finns knådande och muskelarbetande som t.ex idrotts- eller bindevävsmassage. Där går man på djupet och behandlar den fysiska kroppen för att mjuka upp muskler och...

Vad är yoga?

En förening mellan kropp och själ Yoga betyder förening (union) - en teknik i att medvetandegöra sammansmältning av självet och det universella självet för att bli en enhet. Yoga är också en disciplin för att skapa balans mellan kropp, själ och sinne. Det görs genom...

Din personliga coach

Bloggen som inspirerar dig till att skapa plats för dig själv och göra skillnad i ditt liv

Meningsfull tid ger mervärde

Meningsfull tid ger mervärde

När allt kommer omkring, så vill vi fylla vårt liv med meningsfull tid Det där med tid, vad är det egentligen? Tid är en grundläggande dimension i att mäta det förgångna, nuet och framtiden. Ofta upplever vi tiden som subjektiv och att den inte är konstant. En kliché är “inte hur vi har det - utan hur vi tar det”, och när det gäller tid så är det nog sant. Vad jag gör med min tid spelar egentligen inte så stor roll, utan det är mer hur jag upplever den. Är den meningsfull eller inte? Att göra en kartläggning över...

läs mer
Ens egna omdömen

Ens egna omdömen

Vikten av att inte sätta omdömen som ond, god, bra, dåligt, rätt, fel Inom coaching och terapi brukar man...

läs mer
Medveten andning

Medveten andning

Medveten andning till bättre hälsa Prana, apana, pranayama; konstiga benämningar på något som vi gör via...

läs mer